top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

Vinterkräksjuka – vanligaste orsaken till magsjuka i Sverige

Uppdaterat: 21 sep. 2020

Vinterkräksjuka är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka i Sverige. Den kommer varje vinter och drabbar mellan 300 000 – 1 000 000 personer i alla åldrar. Perioden för vinterkräksjukan sträcker sig oftast från november till april. Viruset sprids särskilt bra från person till person under vinterhalvåret i miljöer där många är tillsammans, exempelvis på sjukhus, vårdhem, skolor, förskolor och dagis. Vinterkräksjuka kan spridas både vid direktkontakt, men också som luftburen smitta.

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus och är mycket smittsamt. Insjuknandet kommer oftast snabbt och symtomen utgörs främst av kräkningar, diarré, ont i magen, feber, huvudvärk, ont i kroppen och illamående. Det tar mellan 12 – 48 timmar från smittillfället till att sjukdomen bryter ut. För att bli sjuk krävs bara 10 – 100 viruspartiklar. En enda droppe från kräkning kan innehålla en miljon viruspartiklar och ett gram avföring från en sjuk person kan innehålla hundra miljarder, så det är inte svårt att förstå att det är lätt att bli smittad.

Vinterkräksjukan går i regel över inom 1 – 3 dygn. Den allmänna rekommendationen är att stanna hemma i en till två dagar efter att symptomen gått över för att inte smitta andra. Tyvärr är immuniteten (skyddet) kortvarigt efter genomgången infektion varför man kan, om oturen är framme, drabbas igen redan samma vintersäsong. Något vaccin finns inte.

KÖP OXISKIN®PLUS HÄR!

Så kan man minska smittrisken Om möjligt så ska man undvika nära kontakt med personer som misstänks ha drabbats av vinterkräksjuka. Självklart ska man inte laga mat till andra om man är eller nyss har varit magsjuk.

Det viktigaste för att undvika att smittas av vinterkräksjukan är att ha god handhygien. Händerna ska tvättas noga och omsorgsfullt med tvål och vatten. Då kan man rent mekaniskt avlägsna och skölja bort virus men även andra smittämnen. Detta är dock inte helt tillräckligt för att minska risken för att drabbas.

Calicivirus är ett virus som saknar ett skyddande hölje. Handsprit fungerar genom skada det hölje som omger många olika typer av virus. Alla sorters virus har inte detta skyddande hölje och då kan dessvärre inte handsprit utöva sin verkan och oskadliggöra dessa virus. Just därför kan inte handsprit avdöda calicivirus.

Väteperoxid är ett naturligt förekommande ämne i kroppen. Vissa vita blodkroppar kan utsöndra väteperoxid i kampen mot t ex bakterier.

OXISKIN®PLUS (väteperoxid, H2O2) i en 3% lösning, som sprayas på händerna, har i studier* visat sig vara ett säkert och mycket effektivt sätt att eliminera en lång rad olika smittämnen. Det kan även vid användning på händerna eliminera minst 99,99% av alla caliciviruspartiklar. Efter att OXISKIN®PLUS har utövat sin verkan är de luktfria kvarvarande resterna endast syre och vatten. Det finns inga rapporter om att calicivirus kan utveckla resistens mot OXISKIN®PLUS.

Till skillnad från sprit fås inte heller någon uttorkade effekt på huden, även vid frekvent användning.

Rolf Gustafson Infektionsläkare, docent


0 kommentarer

Σχόλια


bottom of page