top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

Handdesinfektionen OXISKIN®PLUS visar effekt mot Coronavirus (2019-nCoV)

I början på 2020 upptäcktes ett nytt coronavirus (2019-nCoV) när den första personen att bli smittad befann sig i Wuhan i Kina. Misstankarna riktades mot en djurmarknad där man misstänkte att personen blivit smittad av djur som fanns på marknaden. Coronavirus är egentligen inte enbart ett virus, utan består av ett stort antal virus varav majoriteten återfinns hos olika djurarter. Det finns ett få antal coronavirus så som SARS och EMRS som har visat sig smittas mellan djur och människor. Coronavirus delas in i minst tre subgrupper vilka kallas alfa, beta och gamma. Av dessa tre är det alfa och beta som kan orsaka sjukdom hos människor. En del av de coronavirus som drabbar människor orsakar i många fall enbart enklare förkylningar och är faktiskt vanligt förekommande.

Symtom vid insjuknande av coronavirus (2019-nCoV):

  1. Feber

  2. Hosta

  3. Dyspné

De personer som insjuknat och fått allvarliga komplikationer är de som haft en redan bakomliggande sjukdom. Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar. (1)(2) Referenser: 1) Folkhälsomyndigheten 2) Doktorn.com

KÖP OXISKIN®PLUS HÄR!

Så minskar du smittrisken Smittan av coronavirus är luftburen, men sannolikt förekommer även kontaktsmitta via t ex händer. På grund av detta är det viktigt med god handhygien för att minska smittrisken.

Enligt EN-test 14478 visar OXISKIN®PLUS effekt på flertalet virus, däribland coronavirus. Väteperoxid är ett naturligt förekommande ämne i kroppen. Vissa vita blodkroppar kan utsöndra väteperoxid i kampen mot t ex bakterier. Oxiskin Plus (3% väteperoxid) har förmågan att avdöda nakna virus som coronavirus och appliceras precis som en handdesinfektion. Man sprayar rikligt in hela händerna, gnider in och låter lufttorka för att få ett effektivt skydd. Efter att Oxiskin Plus har utövat sin verkan är de luktfria kvarvarande resterna endast syre och vatten. Till skillnad mot sprit fås inte heller någon uttorkande effekt på huden, även vid frekvent användning.

Bildkälla: Scientific Animations (CC BY-SA 4.0)

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page