top of page
modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

FrostPharma takes another step in its growth journey of becoming a leading European Specialty Pharma company, by being authorized by IDEOGEN as the exclusive Nordic representative to support patient access of Beleodaq (belinostat), a medicine that provide new hope for late-stage peripheral T-cell lymphoma patients.


Beleodaq (belinostat) belong to the class of drugs known as histone deacetylase (HDAC) inhibitors. It works by affecting gene expression and the growth and division of cells. It is used to treat relapsed, refractory peripheral T-cell lymphoma. Beleodaq is approved by the FDA, and in Europe it is now available as an un-licenced pharmaceutical2.


The FDA approval was based on the phase 2-study, BELIEF, which included 120 patients in a single-arm study. The included patients had previously received between one to eight treatment regimens (median two regimens) and were at inclusion not responding to treatment or in relapse. Previous treatments included multiagent regimens, single-agent regimens as well as stem-cell transplantation.


Beleodaq was administered as a daily 30-minutes intravenous infusion for 5 days every 3rd week. The primary endpoint, overall response rate, was reached by 31 patients (25,8%) including 13 complete (10,8%) and 18 partial responses (15%). Median duration of response was 13,6 months. Twelve responding patients underwent stem-cell transplantation.

Beleodaq was well tolerated in this heavily pretreated population with few patients requiring dose reductions (12,4%). There was a low incidence of severe (grade 3 and 4) hematologic toxicities (thrombocytopenia 7%, neutropenia 6,2%, anaemia 10,9%)3.


A phase 2/3, randomized, open-label study in newly diagnosed patients with peripheral T-cell lymphoma is planned to start recruitment in a multinational trial. This study compares the efficacy and safety of the combination of Beleodaq-CHOP or Folotyn-COP to CHOP regimen alone4.   


As Beleodaq is now available as an additional option for severely sick T-cell lymphoma patients in the Nordics, FrostPharma keeps its promise to the patients, which is identifying unmet needs among patients within the hospital setting and based on that search for and provide solutions for those needs. FrostPharma is active within many different therapeutical areas, and Beleodaq serves as the pharmaceutical within haematology/oncology, hence provide the foundation for a new step in our expansion journey. 

 

 

About Beleodaq

 

Beleodaq (belinostat) is a histone deacetylase inhibitor (HDAC). It is approved by the FDA and is provided in the Nordics as an unlicensed pharmaceutical for patients with late stage peripheral T-cell lymphoma.

Beleodaq (belinostat) for injection, 500 mg lyophilized powder in single-dose vials for reconstitution. Given to patients during 30 minutes intravenous infusion day 1 to 5 in a 3 week cycle.

 

About T-cell lymphoma

 

Peripheral T-cell lymphomas (PTCL) is a rare and heterogeneous group of highly aggressive non-Hodgkin lymphomas (NHL). With a 5-year survival rate of approximately 30%, they are associated with poor treatment outcome.1

 

About FrostPharma


FrostPharma is an entrepreneurial Swedish Specialty Pharma company specializing in the commercialization of value-adding medicines. FrostPharma signed its first product distribution agreement in 2017, and since then +40 products have been added to the therapy agnostic portfolio through a strong agreement deal-flow, as well as through the development of proprietary products. The company has an established specialty pharma platform across the Nordics, and now actively plan to expand to additional EU countries. The FrostPharma portfolio of products are primarily oriented toward hospital use, and hospital initiation. FrostPharma has also developed a separate division offering sustainable solutions to petroleum-based plastics across the Healthcare sector.


About Ideogen


The Swiss pharmaceutical company IDEOGEN holds the exclusive license for the Managed Access Program for BELEODAQ® (belinostat) and FOLOTYN® (Pralatrexate) in Europe, MENA & CIS. Ideogen commences their strategic partnership with FrostPharma, a preeminent presence in the Nordic region known for its multifaceted commitment to multiple therapeutic areas.

 

Contact

For further information please contact

Rebecka Grund, COO

 

___________________________________________________________________

References:

1.        T-cellslymfom, nationellt vårdprogram Sverige, 2021-02-16, version 2.0

3.        O´Connor et al. Belinostat in Patients With Relapsed or Refractory Peripheral T-Cell Lymphoma: Result of the Pivotal Phase II BELIEF (CLN-19) Study. J Clin Oncol 2015, 33:2492-2499

4.     A phase 2/3, randomized, open-label study comparing the efficacy and safety to the combination of Beleodaq-CHOP or Folotyn-COP to the CHOP- regimen alone in newly diagnosed patients with peripheral T-cell lymphoma. Clinicaltrials.gov. Identifier: NCT06072131


Riskavfallskärlen WoodSafe reducerar CO2-utsläpp med 66% jämfört med dagens kärl i fossil-baserad plast.APL väljer WoodSafe® riskavfallskärl som ett led i sitt miljö och klimatarbete.

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag

inom utveckling, analys och tillverkning av extempore och lagerberedningar,

samt en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrin. APL har

nu beslutat att inleda ett samarbete med FrostPharma, som tillhandahåller

WoodSafe® riskavfallskärl, för att minska sin klimatpåverkan och bidra till ett

mer hållbart samhälle.- För APL är det ett viktigt steg i vår strävan att minska vår klimatpåverkan och ta

vårt ansvar för miljön. WoodSafe® riskavfallskärl är inte bara bra för klimatet,

utan också för vår verksamhet där vi måste ha säkra leveranskedjor. Det som är

särskilt viktigt för oss är att den livscykelanalys som gjorts för WoodSafe® är

enligt ISO 14040 samt 14044 och enligt IPCCs riktlinjer. Detta ger en hög

trovärdighet och transparens i våra klimatpåverkansberäkningar. Vi ser fram emot

att börja implementera WoodSafe® i vår produktion och laboratorier, säger Erik

Haeffler, VD för APL.


Hälso- och sjukvårdssektorn med dess leverantörer står för över 4% av

världens CO2-utsläpp. En av orsakerna är att sektorn genererar stora mängder

riskavfall. Riskavfallet samlas in i fossila kärl som förbränns, vilket orsakar

signifikanta CO2-utsläpp. WoodSafe® är ett riskavfallskärl som minskar CO2-

utsläppen med 66 % jämfört med dagensfossila alternativ.


WoodSafe® tillverkas i Sverige av biokomposit, huvudsakligen av

restprodukter från sågindustrin. Detta ger en säker varuförsörjning med korta

transportsträckor. En oberoende validerad livscykelanalys verifierar 66% CO2

reduktion i enlighet med de rapporteringskrav som följer på CSRD.


- Vi är mycket stolta att ett ledande företag som APL går över till WoodSafe®

riskavfallsbehållare som en del av sitt klimat och hållbarhetsarbete. Det är också

väldigt positivt för alla att ett större statligt ägt bolag går i bräschen för att

minska användandet av fossila produkter till förmån för förnybart där det går.

Från samma dag APL börjar implementera WoodSafe® får de en omedelbar

mätbar reduktion av CO2-utsläpp, vilken vi ser fram mot att få avrapportera till

dem löpande i ESRS format, säger Fredrik Andersch, VD på FrostPharma.


Som ett första omedelbart steg implementeras de mindre kärlen i

verksamheterna runt om i landet. Sedan kommer rutinerna avseende större

behållare också att utvärderas och målsättningen är att fasa ut alla fossilbaserade

riskavfallskärl, förklarar Erik Haeffler, VD för APL.Om kanylbehållaren WoodSafe®


WoodSafe® är innovativa riskavfallskärl baserade på 80% förnybart material

från skogen. Materialet är utformat för att kunna ersätta flera andra material

eftersom det är tåligt, formbart och flexibelt. Genom att ersätta dagens

riskavfallskärl med biokompositmaterial kan klimatavtrycket minskas med

66%. WoodSafe® är ett svensktillverkat riskavfallskärl designat för att leva

upp till dagens hållbarhetstänk och bidra till en miljövänligare och

klimatsmartare framtid. Tillverkningen sker i nära samarbete med Sweden

Timber AB och Mälarplast AB.


För ytterligare information: www.WoodSafe.green


För mer information och frågor kontakta:

Magnus Nilsson Vall

Sustainable Solutions

Tel +46 735 18 60 67FrostPharma AB, med säte i Danderyd, Sverige, ett svenskt snabbväxande

läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering och tillgängliggörandet

av värdeskapande specialist och sjukhusläkemedel.


FrostPharma har dessutom utvecklat ett separat affärsområde som erbjuder

hälso- och sjukvården, laboratorium och läkemedelsindustri klimatsmarta

hållbara produkter som alternativ till de petroleumbaserade plastprodukter

sjukvården använder idag. Dessa produkter tillverkas i Sverige av biokomposit

och bioplast och erbjuder hälso- och sjukvård en signifikant reduktion av

klimatpåverkande utsläpp.
FrostPharma välkomnar Priveq Investment (”Priveq”) som ny tillväxtpartner


FrostPharma signerade de första produktavtalen 2017 och har sedan dess lanserat över 50 läkemedel. Genom strategiska partnerskap med läkemedelsbolag i Europa, USA och Asien har en omfattande portfölj av nya produktmöjligheter säkrats inom ett brett spektrum av terapiområden. Parallellt med expansionen av specialist- och sjukhusläkemedel har FrostPharma tagit fram en egenutvecklad produktportfölj under varumärket WoodSafe. Woodsafe är en serie av innovativa riskavfallskärl som möjliggör en 66% reducering av CO2 i jämförelse med de produkter som för närvarande används inom hälso- och sjukvården.

”FrostPharma har varit framgångsrika i att proaktivt hitta nya produkter och på kort tid leverera kommersiella resultat. Vi är imponerade av grundarna och ledningen och är entusiastiska att ingå detta partnerskap tillsammans med dem. Som investerare med stark ESG-agenda ser vi också fram emot att bidra till en framgångsrik utveckling av Woodsafe, vilket är en produkt som har möjlighet att minska CO2 utsläppen inom hälso- och sjukvården”, säger Karl-Johan Willén, Partner och investeringsansvarig på Priveq.

Med en etablerad kommersialiseringsplattform i Norden och Baltikum är ambitionen framgent att fortsätta investera i organisationen och expandera produktportföljen.

“Partnerskapet med Priveq kommer ge FrostPharma förutsättningar för en accelererad och långsiktigt hållbar tillväxt. Teamet på Priveq har under denna process visat på en god förståelse för FrostPharmas affärsmodell. De har ett starkt track record av att addera värde i denna typ av partnerskap. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Priveq och hela teamet på FrostPharma i denna spännande fas av FrostPharmas tillväxtresa”, säger Fredrik Andersch, VD på FrostPharma.

“Sedan starten 2017 har vi byggt ett läkemedelsbolag med en stark kommersiell plattform från grunden, med all erforderlig expertis tillgänglig internt. FrostPharma täcker nu alla nordiska marknader och har effektivt lanserat 50 produkter på sex år. Vi fokuserar specialist- och sjukhusläkemedel som möter tydliga och särskilda behov hos patienter och sjukvården, vilket teamet på FrostPharma möjliggör tillsammans. Det skall nu bli spännande att få ta nästa steg i utvecklingen av FrostPharma tillsammans med Priveq”, säger Clas Lindbergson, grundare och affärsutvecklingschef på FrostPharma.

Genom hela processen har FrostPharmas aktieägare rådgivits av EY Corporate Finance.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Andersch, CEO FrostPharma +46 737 74 40 67 fredrik.andersch@frostpharma.comKarl-Johan Willén, Partner Priveq +46 709 50 88 25Om Priveq

Priveq har under 40 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Priveq har fram till idag förvaltat över 8 miljarder kronor och har tillsammans med dess medarbetare genomfört 135 investeringar samt lotsat 29 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 17 bolag och portföljen har en sammanlagd omsättning på totalt ca 7,7 miljarder kronor och ca 2.650 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är Ports Group, Metenova och Swemac. Bakom Priveq står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, abrdn och Pantheon.

För ytterligare information se www.priveq.se.


bottom of page