top of page
modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister
FrostPharma välkomnar Priveq Investment (”Priveq”) som ny tillväxtpartner


FrostPharma signerade de första produktavtalen 2017 och har sedan dess lanserat över 50 läkemedel. Genom strategiska partnerskap med läkemedelsbolag i Europa, USA och Asien har en omfattande portfölj av nya produktmöjligheter säkrats inom ett brett spektrum av terapiområden. Parallellt med expansionen av specialist- och sjukhusläkemedel har FrostPharma tagit fram en egenutvecklad produktportfölj under varumärket WoodSafe. Woodsafe är en serie av innovativa riskavfallskärl som möjliggör en 66% reducering av CO2 i jämförelse med de produkter som för närvarande används inom hälso- och sjukvården.

”FrostPharma har varit framgångsrika i att proaktivt hitta nya produkter och på kort tid leverera kommersiella resultat. Vi är imponerade av grundarna och ledningen och är entusiastiska att ingå detta partnerskap tillsammans med dem. Som investerare med stark ESG-agenda ser vi också fram emot att bidra till en framgångsrik utveckling av Woodsafe, vilket är en produkt som har möjlighet att minska CO2 utsläppen inom hälso- och sjukvården”, säger Karl-Johan Willén, Partner och investeringsansvarig på Priveq.

Med en etablerad kommersialiseringsplattform i Norden och Baltikum är ambitionen framgent att fortsätta investera i organisationen och expandera produktportföljen.

“Partnerskapet med Priveq kommer ge FrostPharma förutsättningar för en accelererad och långsiktigt hållbar tillväxt. Teamet på Priveq har under denna process visat på en god förståelse för FrostPharmas affärsmodell. De har ett starkt track record av att addera värde i denna typ av partnerskap. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Priveq och hela teamet på FrostPharma i denna spännande fas av FrostPharmas tillväxtresa”, säger Fredrik Andersch, VD på FrostPharma.

“Sedan starten 2017 har vi byggt ett läkemedelsbolag med en stark kommersiell plattform från grunden, med all erforderlig expertis tillgänglig internt. FrostPharma täcker nu alla nordiska marknader och har effektivt lanserat 50 produkter på sex år. Vi fokuserar specialist- och sjukhusläkemedel som möter tydliga och särskilda behov hos patienter och sjukvården, vilket teamet på FrostPharma möjliggör tillsammans. Det skall nu bli spännande att få ta nästa steg i utvecklingen av FrostPharma tillsammans med Priveq”, säger Clas Lindbergson, grundare och affärsutvecklingschef på FrostPharma.

Genom hela processen har FrostPharmas aktieägare rådgivits av EY Corporate Finance.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Andersch, CEO FrostPharma +46 737 74 40 67 fredrik.andersch@frostpharma.comKarl-Johan Willén, Partner Priveq +46 709 50 88 25

karljohan.willen@priveq.seOm Priveq

Priveq har under 40 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Priveq har fram till idag förvaltat över 8 miljarder kronor och har tillsammans med dess medarbetare genomfört 135 investeringar samt lotsat 29 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 17 bolag och portföljen har en sammanlagd omsättning på totalt ca 7,7 miljarder kronor och ca 2.650 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är Ports Group, Metenova och Swemac. Bakom Priveq står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, abrdn och Pantheon.

För ytterligare information se www.priveq.se.


FrostPharma lanserar nu WoodSafe®, en ny serie innovativa riskavfallsbehållare i biokomposit som reducerar CO2-utsläppen med över 50%. Av plastbaserade produkter utgör dagens medicinska riskavfallsbehållare den tredje största koldioxidboven inom hälso- och sjukvården.


FrostPharmas WoodSafe® riskavfallsbehållare är tillverkade av biokomposit från Stora Enso, och består av restavfall från svenskt skogsbruk och returplast. Produktionen sker helt och hållet i Sverige med svenska råvaror. Enligt LCA-analys skulle ett byte från dagens fossila riskavfallskärl till WoodSafe® reducera CO2-utsläppen från förbränning av riskavfallskärl med över 50%. Bara i Sverige används idag ca 4 miljoner riskavfallsbehållare i fossil plast som förbränns efter användning, och är därmed en av de största klimatpåverkande avfallskategorierna i sjukvården. Ett byte till WoodSafe® riskavfallsbehållare skulle därför ha en betydande positiv effekt på CO2-utsläppen. WoodSafe® har samma egenskaper som dagens riskavfallsbehållare, vilket gör ett byte enkelt och friktionsfritt utan ändrade rutiner.


”Vi på FrostPharma är stolta över att nu kunna erbjuda Woodsafe® riskavfallsbehållare. Ett klimatsmart alternativ till de riskavfallsbehållare som används idag. Det är viktigt för oss som företag, att på olika sätt, försöka integrera ett klimattänk i vår affärsmodell. Utvecklingen av Woodsafe® har därför varit en prioritet för oss på FrostPharma. Resultatet är en produkt som kan ersätta dagens riskavfallsbehållare, och med det minska den klimatpåverkan riskavfallsbehållare har med hela 50%” säger Fredrik Andersch, VD på FrostPharma. Att ta fram riskavfallsbehållare i biokompositmaterial har varit en utvecklingsresa som pågått under en längre tid, inte bara på FrostPharma.

”Det har tidigare gjorts försök, bland annat här i Sverige, att ta fram just riskavfallsbehållare i biokompositmaterial”, säger Henrik Alfredsson, miljöchef på FrostPharma och produktansvarig för WoodSafe®. ”Men det har visat sig vara svårt. Därför är det väldigt roligt att FrostPharma nu kan lansera en färdig produkt som klarar alla kvalitetskrav och som vi har ansökt om patent för. Intresset från hälso- och sjukvården är väldigt stort och det märks att det finns en tydlig målsättning och vilja från vårdens sida att göra vad man kan för att ställa om till mer fossilfritt”, fortsätter Henrik. Apoteket AB har redan bytt ut befintliga riskavfallsbehållare till WoodSafe® och Danderyds Sjukhus är ett av flera exempel på vårdinrättning som nu börjar använda WoodSafe®.


Detta är en mycket välkommen produkt” säger Jenny Lilliehöök som är miljösamordnare på Danderyds Sjukhus. Hon fortsätter, ”Då byte till biobaserade kärl från dagens fossilbaserade inte innebär några ändrade rutiner så blir de enkla att börja använda med stora vinster för miljön, vilket vi välkomnar”
Om FrostPharma

FrostPharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på specialistläkemedel och produkter som tillför värde för specifika behov hos patienter och hälso-och sjukvård.


Om biokompositmaterialet i WoodSafe®

WoodSafe® är tillverkat av biokomposit från Stora Enso. Tillverkningen sker hos Mälarplast i Eskilstuna.För ytterligare information: woodsafe.frostpharma.com

FrostPharma AB announces signature of an exclusive Distribution Agreement with Advicenne for marketing and distribution of Sibnayal® in Denmark, Finland, Norway, Iceland and Sweden.

Under the terms of the agreement, FrostPharma will receive the exclusive rights to distribute and market Sibnayal® for the treatment of distal renal tubular acidosis (dRTA) in the Nordic countries including Denmark, Finland, Norway, Iceland and Sweden. Sibnayal® received marketing authorisation in the European Union in May 2021 as the first and only label-approved drug for the treatment of Distal Renal Tubular Acidosis (dRTA) in adults, adolescents, and children aged one year and older.

Clas Lindbergson, Head of Business Development of FrostPharma stated: “We are proud to be partnering with Advicenne for the delivery of Sibnayal™ to patients and improve the lives of those suffering from Distal Renal Tubular Acidosis (dRTA). We look forward to working with them and to be continuing to expand our product portfolio in areas of high unmet need.”

Didier Laurens, Chief Executive Officer of Advicenne, commented: “We are delighted to be partnering with FrostPharma, a leader in the commercialization of a broad range of products across many disease areas. This is Advicenne’s third partnership for the commercialization of Sibnayal™ in just over a few weeks and is testament of our Company’s momentum. We have found in FrostPharma a partner that shares our same goal: delivering life-changing treatments for patients in areas of huge unmet need and we are looking forward to working together.”


About FrostPharma

FrostPharma is an entrepreneurial Swedish pharmaceutical company specializing in the commercialization of value-added products.

Since the start in 2017, FrostPharma has successfully commercialized a broad range of products across multiple disease areas, throughout the Nordic countries and beyond. The key to our success is using our extensive in-house commercialization competence to match specific patient and health care needs with relevant products.

For further information about FrostPharma, please visit www.frostpharma.com


About Advicenne

Advicenne (Euronext: ADVIC) is a specialty pharmaceutical company founded in 2007, specializing in the development of innovative treatments in Nephrology. Its lead product SibnayalTM (ADV 7103) has received its Marketing Approval for distal renal tubular acidosis in EU and the UK. ADV 7103 is currently in late-stage development in cystinuria in Europe and in dRTA and cystinuria in the US. Headquartered in Paris, Advicenne has been listed on the Euronext Paris stock exchange since 2017 and was cross-listed on the Euronext Brussels stock exchange in 2019. For additional information see: https://advicenne.com/

CONTACTS

FrostPharma AB Clas Lindbergson, Head of Business Development Phone: +46 706 581180 Email: clas.lindbergson@frostpharma.com

bottom of page