top of page

Vad vi gör

FrostPharma AB


FrostPharma är ett entreprenöriellt läkemedelsföretag som är specialiserat på att kommersialisera läkemedel och förbrukningsprodukter för sjukvården, för vilka det finns ett specifikt och väldefinierat behov. Sedan starten 2017 har vi framgångsrikt kommersialiserat ett stort antal produkter som spänner över flertalet behandlingsområden över hela Norden och även Baltikum. Nyckeln till denna framgång är vår förmåga att matcha specifika behov hos patient och hälso- och sjukvård med relevanta produkter och nyttja vår kompetens inom sälj- och marknadsföring för att snabbt generera försäljning.
 

Vår produktportfölj

Sedan den första produkten lanserades på den svenska marknaden år 2017, har vi i snabb takt expanderat både vad gäller produktportfölj och geografiskt område. Vi har en portfölj inom snäva och väldefinierade diagnosområden inom öppenvården och sjukhusmarknaden. Produktportföljen består av både nya, innovativa formuleringar av etablerade läkemedelssubstanser och generiska läkemedel för användning på sjukhus. Vi utvecklar även nya förbrukningsprodukter för sjukvården med fokus på klimat och miljö.  Idag tillhandahåller/säljer vi totalt 30 olika produkter i hela Norden och delar av Baltikum.

disabled2_shutterstock_200520887.jpg
bottom of page