file.jpg

Vad vi gör

FrostPharma är specialiserade på att introducera, distribuera och marknadsföra specialistläkemedel som många gånger hamnar utanför de stora läkemedelsföretagens intresse.

 

Vårt största fokus ligger på de patienter som behöver just den lindring våra läkemedel kan erbjuda. Vårt uppdrag är att hitta läkemedel och hjälpmedel som ger bättre effekt än de som finns på den nordiska marknaden idag. Med detta som grundpelare strävar vi efter att vara en ledande samarbetspartner för alla inblandade i hälsosektorn.

 

Vi tillhandahåller produkter som ger ett bättre liv för unga och vuxna patienter, underlättar för vårdpersonal samt skapar nytta för samhället.
 

Bland våra kunder räknar vi även både vårdpersonal som administrerar produkterna och slutanvändarna, men också apoteken för våra receptfria läkemedel och hjälpmedel.

disabled2_shutterstock_200520887.jpg