top of page

GDPR

Dataskyddsförordningen – eller GDPR, som den också kallas – innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Såhär hanterar vi dina personuppgifter
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.  Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@frostpharma.com. Genom att beställa eller använda FrostPharmas tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att FrostPharma använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.  Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data
Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på mässor).

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt. Exempel på detta kan vara när du beställer våra produkter och tjänster eller kontaktar oss på antingen vår hemsida, e-post, brev eller telefon. Det kan också vara när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, eller när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 

 • Person- och kontaktinformation – namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):
 

 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, t.ex. löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.

 • Finansiell information – kreditvärdighet

 • Historisk information – tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.

 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevsystem).
   

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.
 

Vad gör vi med informationen?
Tillhandahåller och förbättrar våra produkter och tjänster

 

All data används för att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med*  betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.
 

När du beställer produkter, tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss

 

 

 

 

 

 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig


När du kontaktar oss via webbformulär

 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse


När du kontaktar oss via e-post och telefon

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse


När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Rättslig grund: Samtycke eller Berättigat intresse


När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke


När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökningar 

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke


Kommer vi dela vidare din information?
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.  Om FrostPharma eller en väsentlig del av FrostPharmas tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om FrostPharmas kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.


Dina rättigheter
Du som är registrerad hos oss har flera rättigheter du bör känna till:

 

 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.

 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.
   

Ändring av dataskyddspolicyn
Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer att meddela ändring på www.frostpharma.com och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

 

Kontakta oss
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@frostpharma.com

 

FrostPharmas personuppgiftsansvarig är Fredrik Andersch, och personuppgiftsbiträde är Linda Snihs. 

Adress: Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Sverige Tel: +46 8 243660, organisationsnummer: 556814-1708.


Externa adresskällor
I syfte att möjliggöra kommunikation med befattningshavare inom sjukvården samt för att kunna fastställa vem som har rätt att ta emot läkemedelsinformation och/eller läkemedelsprov så anlitar FrostPharma företaget Medmind AB. För mer information om Medmind ABs Dataskyddspolicy var vänlig se: http://medmind.se/gdpr.aspx

Skärmklipp.PNG
Skärmklipp.PNG
Skärmklipp.PNG
Skärmklipp.PNG
Skärmklipp.PNG
Skärmklipp.PNG
bottom of page