top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

WOODSAFE® RISKAVFALLSBEHÅLLARE HALVERAR CO2-UTSLÄPPEN

FrostPharma lanserar nu WoodSafe®, en ny serie innovativa riskavfallsbehållare i biokomposit som reducerar CO2-utsläppen med över 50%. Av plastbaserade produkter utgör dagens medicinska riskavfallsbehållare den tredje största koldioxidboven inom hälso- och sjukvården.


FrostPharmas WoodSafe® riskavfallsbehållare är tillverkade av biokomposit från Stora Enso, och består av restavfall från svenskt skogsbruk och returplast. Produktionen sker helt och hållet i Sverige med svenska råvaror. Enligt LCA-analys skulle ett byte från dagens fossila riskavfallskärl till WoodSafe® reducera CO2-utsläppen från förbränning av riskavfallskärl med över 50%. Bara i Sverige används idag ca 4 miljoner riskavfallsbehållare i fossil plast som förbränns efter användning, och är därmed en av de största klimatpåverkande avfallskategorierna i sjukvården. Ett byte till WoodSafe® riskavfallsbehållare skulle därför ha en betydande positiv effekt på CO2-utsläppen. WoodSafe® har samma egenskaper som dagens riskavfallsbehållare, vilket gör ett byte enkelt och friktionsfritt utan ändrade rutiner.


”Vi på FrostPharma är stolta över att nu kunna erbjuda Woodsafe® riskavfallsbehållare. Ett klimatsmart alternativ till de riskavfallsbehållare som används idag. Det är viktigt för oss som företag, att på olika sätt, försöka integrera ett klimattänk i vår affärsmodell. Utvecklingen av Woodsafe® har därför varit en prioritet för oss på FrostPharma. Resultatet är en produkt som kan ersätta dagens riskavfallsbehållare, och med det minska den klimatpåverkan riskavfallsbehållare har med hela 50%” säger Fredrik Andersch, VD på FrostPharma. Att ta fram riskavfallsbehållare i biokompositmaterial har varit en utvecklingsresa som pågått under en längre tid, inte bara på FrostPharma.

”Det har tidigare gjorts försök, bland annat här i Sverige, att ta fram just riskavfallsbehållare i biokompositmaterial”, säger Henrik Alfredsson, miljöchef på FrostPharma och produktansvarig för WoodSafe®. ”Men det har visat sig vara svårt. Därför är det väldigt roligt att FrostPharma nu kan lansera en färdig produkt som klarar alla kvalitetskrav och som vi har ansökt om patent för. Intresset från hälso- och sjukvården är väldigt stort och det märks att det finns en tydlig målsättning och vilja från vårdens sida att göra vad man kan för att ställa om till mer fossilfritt”, fortsätter Henrik. Apoteket AB har redan bytt ut befintliga riskavfallsbehållare till WoodSafe® och Danderyds Sjukhus är ett av flera exempel på vårdinrättning som nu börjar använda WoodSafe®.


Detta är en mycket välkommen produkt” säger Jenny Lilliehöök som är miljösamordnare på Danderyds Sjukhus. Hon fortsätter, ”Då byte till biobaserade kärl från dagens fossilbaserade inte innebär några ändrade rutiner så blir de enkla att börja använda med stora vinster för miljön, vilket vi välkomnar”
Om FrostPharma

FrostPharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på specialistläkemedel och produkter som tillför värde för specifika behov hos patienter och hälso-och sjukvård.


Om biokompositmaterialet i WoodSafe®

WoodSafe® är tillverkat av biokomposit från Stora Enso. Tillverkningen sker hos Mälarplast i Eskilstuna.För ytterligare information: woodsafe.frostpharma.com

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FrostPharma enters the hematology area in the Nordics

FrostPharma takes another step in its growth journey of becoming a leading European Specialty Pharma company, by being authorized by IDEOGEN as the exclusive Nordic representative to support patient a

Comments


bottom of page