top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

Nya studier på handdesinfektionen OxiskinPlus stärker bevisen för ”långtidsverkande” skydd

Sedan starten av Covid-19-pandemin har efterfrågan på handdesinfektion ökat. En marknad som länge bestått av alkoholbaserad handdesinfektion. Behovet av ett mer långtidsverkande

skydd växte fram och OxiskinPlus tog plats i hyllorna. Nyligen utfördes studier som ytterligare bekräftar OxiskinPlus långtidsverkande effekt på 120 minuter efter att produkten använts. Ett resultat som kan hjälpa till att minska smittspridningen av såväl Covid-19 som flertalet andra virus såsom vinterkräksjuka.Efterfrågan på handdesinfektion ökade kraftigt med Covid-19-pandemin. Vikten av god handhygien var något alla förstod tidigt, liksom vikten av att använda handdesinfektion när tvål och vatten inte fanns tillgängligt. OxiskinPlus hade redan innan denna pandemi introducerats genom apotek som ett bättre alternativ till alkoholbaserad handdesinfektion för att förebygga vinterkräksjuka. Med sitt långtidsverkande skydd mot virus och bakterier blev OxiskinPlus med Covid-19-pandemin ett viktigt komplement till den alkoholbaserade handdesinfektion som sedan gammalt stått på apotekshyllorna.


Den handdesinfektion som tagit störst plats på marknaden är alkoholbaserad. Alkohol avdunstar snabbt vilket resulterar i att skyddet mot virus och bakterier blir mycket kortvarigt samt att de flesta alkoholbaserade handdesinfektioner inte har effekt på svårare virus som calicivirus vilket ligger bakom vinterkräksjuka. När alkoholen avdunstat försvinner alltså skyddet och risken för återkontaminering av nya virus och bakterier är omedelbar. Detta är en brist då virus och bakterier florerar fritt i ett stort antal miljöer bland annat kommunaltrafik, affärer, restauranger och på arbetsplatser. Dessutom är handsprit känsligt för höga temperaturer vilket gör den brandfarlig, något som MSB varnat för under sommarvärmen och som gör dessa produkter olämpliga i många miljöer t ex vissa industrier, restaurangkök etc.


OxiskinPlus får sin långtidsverkande effekt tack vare en unik stabiliseringen av 3% väteperoxid. OxiskinPlus bildar en osynlig ”film” av mikroinkapslad väteperoxid på händerna som är aktiv upp till 120 minuter efter applicering, om händerna hålls torra. Nu har dessutom två nya studier gjorts som ännu en gång visar den långtidsverkande effekten, studier som utförts både in-vivo på mänsklig hud, och in-vitro på glasyta. På händer visar resultatet att produkten är fortsatt aktiv 120 minuter efter att den applicerats. I in-vitro studien exponerades OxiskinPlus för normala inomhusförhållanden av luft och temperatur med bibehållen normal aktivitet i upp till ett dygn (24 timmar).


Ett effektivt skydd i vardagen OxiskinPlus har dokumenterad effekt mot flertalet virus, däribland coronavirus, influensavirus och calicivirus (vinterkräksjuka). Den långtidsverkande effekten är en stark praktisk egenskap i vardagslivet. Många exponeras för virus då de åker kommunalt, handlar eller befinner befinna sig på sitt arbete – saker som är nödvändiga för många men som resulterar i ökad exponering av virus som kan ge sjukdom. Att då kunna ha ett skydd på händerna, som verkar över tid, gör att risken för återkontaminering av nya virus och bakterier minskar och därmed risken att bli sjuk.


Skillnaderna mellan olika handdesinfektioner behöver uppmärksammas så att rätt handdesinfektion används vid rätt tillfälle och av rätt anledning. Ju fler som är medvetna om hur produkterna fungerar desto fler kan ta ett aktivt val att bidra till minskad smittspridning av virus.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page