top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

FrostPharma lanserar en ny unik handdesinfektion med bevisad effekt mot bakterier och flertalet viru

• Jan 28, 2020

FrostPharma lanserar OXISKIN®PLUS som handdesinfektion i en praktisk sprayflaska på 100ml. OXISKIN®PLUS innehåller unikt stabiliserad väteperoxid 3%, vilket stoppar calicivirus som orsakar vinterkräksjuka och har även effekt mot coronavirus.

OXISKIN®PLUS handdesinfektion ger ett effektivt skydd mot virus, bakterier och svamp. Enligt EN-test 14476 avdödar den calicivirus med >99,99% som orsakar vinterkräksjuka. EN-testet visar även effekt på flertalet andra virus inklusive Coronavirus, Rotavirus, Ebolavirus, Hepatit A, parvovirus och influensavirus.

OXISKIN®PLUS är luktfri, klibbar inte och torkar inte ut huden. Efter användning omvandlas OXISKIN®PLUS till syre och vatten. Den ger ett effektivt skydd samtidigt som den är skonsam mot både huden och miljön.

”Det är otroligt spännande att få lansera OXISKIN®PLUS som på ett effektivt sätt kan minska risken för vinterkräksjuka samt även visar effekt på flertal andra virus såsom Coronavirus. Vi har fått mycket positiv respons från infektionsläkare, vårdpersonal, apotekspersonal samt konsumenter då det inte finns någon liknande produkt på marknaden” säger FrostPharmas VD Clas Lindbergson.

OXISKIN®PLUS

 1. Effektivt skydd mot vinterkräksjuka (avdödar calicivirus >99,99%)

 2. Effektivt mot bakterier och flertalet virus däribland coronavirus

 3. Ingen lukt, smak eller färg

 4. Miljövänlig

 5. Ej brandfarlig

 6. Ej uttorkande vid frekvent användning

Se www.oxiskin.se för mer information

Snabbfakta om Calicivirus (vinterkräksjuka)

 1. Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus via avföringen eller genom kräkningar.

 2. Virus kan överleva länge och smitta från t ex textilier.

 3. Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

 4. Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Snabbfakta om Coronavirus

 1. I början på året 2020 bekräftades ett nytt coronavirus (n2019-CoV) i Kina som kan smitta mellan människor.

 2. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

 3. Viruset orsakar luftvägsbesvär med feber och hosta. Allvarliga komplikationer har drabbat de med bakomliggande sjukdomar.

 4. Smittan är luftburen, men sannolikt förekommer även kontaktsmitta via t ex händer.

FrostPharma AB FrostPharma med säte i Danderyd, Sverige, är ett specialistläkemedelsföretag med fokus på att erbjuda läkemedelsalternativ för barn och vuxna med speciella behov och är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av läkemedel i Norden. Vid frågor, vänligen kontakta Clas Lindbergson på +46 706 581 180 eller clas.lindbergson@frostpharma.com

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page