top of page

Medicinsk Kvalitet

Medicinsk kvalitet
FrostPharma är verksamt i en komplex global tillsynsmiljö där  patientsäkerhet, produkteffektivitet och kvalitet är av avgörande betydelse. Vi säkerställer att de läkemedel vi förvärvar, lagrar och distribuerar uppfyller de höga standardkrav vi ställer och är fullt förenliga med gällande lagar och föreskrifter.

Kvalitetsmål
FrostPharmas ledning och stab förbinder sig fortlöpande till att uppfylla följande mål:

  • Att uppnå och upprätthålla den högsta standarden ifråga om kvalitet och service i alla delar av vår verksamhet.

  • Att förvärva och tillhandahålla läkemedel av högsta kvalitet, säkerhet och effektivitet samt läkemedel som svarar mot kundernas förväntningar på ett tillmötesgående och kostnadseffektivt sätt och i god tid.

  • Att arbeta med och löpande utveckla ett system för kvalitetshantering (QMS) i överensstämmelse med de riktlinjer som definieras i Guidelines on Good Manufacturing and Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use.

  • Att säkerställa att våra medarbetare har full insikt i de krav som QMS ställer på dem i moment som rör deras verksamhetsfält och ansvarsområden.

  • Att säkerställa att kundernas krav och förväntningar klargörs, kommuniceras och uppfylls, i syfte att uppnå fullständig kundnöjdhet.

    För mer information om svensk lagstiftning och svenska licensvillkor, läs mer på www.mpa.se

bottom of page