top of page

Sialanar

Anticholinergic medications for reducing drooling in children with developmental disability

Denna utbildningsvideo sammanfattar studien Anticholinergic medications for reducing drooling in children with developmental disability (Reid et al: Developmental Medicine & Child Neurology 2019).

 

Den publicerade studiens mål var att undersöka effektiviteten hos 3 olika antikolinerga mediciner avseende minskat salivläckage hos barn med funktionsvariationer (som cerebral pares och autism), liksom förekomsten samt frekvensen av biverkningar och dess inverkan på beslutet att avbryta behandlingen.

Studien kan I sin helhet beställas kostnadsfritt av FrostPharma

bottom of page