top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

WOODSAFE TILLSAMMANS MED SVENSKA LÄKEMEDELSTILLVERKAREN APL - BIDRAR TILL EN GRÖNARE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD!


Riskavfallskärlen WoodSafe reducerar CO2-utsläpp med 66% jämfört med dagens kärl i fossil-baserad plast.APL väljer WoodSafe® riskavfallskärl som ett led i sitt miljö och klimatarbete.

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag

inom utveckling, analys och tillverkning av extempore och lagerberedningar,

samt en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrin. APL har

nu beslutat att inleda ett samarbete med FrostPharma, som tillhandahåller

WoodSafe® riskavfallskärl, för att minska sin klimatpåverkan och bidra till ett

mer hållbart samhälle.- För APL är det ett viktigt steg i vår strävan att minska vår klimatpåverkan och ta

vårt ansvar för miljön. WoodSafe® riskavfallskärl är inte bara bra för klimatet,

utan också för vår verksamhet där vi måste ha säkra leveranskedjor. Det som är

särskilt viktigt för oss är att den livscykelanalys som gjorts för WoodSafe® är

enligt ISO 14040 samt 14044 och enligt IPCCs riktlinjer. Detta ger en hög

trovärdighet och transparens i våra klimatpåverkansberäkningar. Vi ser fram emot

att börja implementera WoodSafe® i vår produktion och laboratorier, säger Erik

Haeffler, VD för APL.


Hälso- och sjukvårdssektorn med dess leverantörer står för över 4% av

världens CO2-utsläpp. En av orsakerna är att sektorn genererar stora mängder

riskavfall. Riskavfallet samlas in i fossila kärl som förbränns, vilket orsakar

signifikanta CO2-utsläpp. WoodSafe® är ett riskavfallskärl som minskar CO2-

utsläppen med 66 % jämfört med dagensfossila alternativ.


WoodSafe® tillverkas i Sverige av biokomposit, huvudsakligen av

restprodukter från sågindustrin. Detta ger en säker varuförsörjning med korta

transportsträckor. En oberoende validerad livscykelanalys verifierar 66% CO2

reduktion i enlighet med de rapporteringskrav som följer på CSRD.


- Vi är mycket stolta att ett ledande företag som APL går över till WoodSafe®

riskavfallsbehållare som en del av sitt klimat och hållbarhetsarbete. Det är också

väldigt positivt för alla att ett större statligt ägt bolag går i bräschen för att

minska användandet av fossila produkter till förmån för förnybart där det går.

Från samma dag APL börjar implementera WoodSafe® får de en omedelbar

mätbar reduktion av CO2-utsläpp, vilken vi ser fram mot att få avrapportera till

dem löpande i ESRS format, säger Fredrik Andersch, VD på FrostPharma.


Som ett första omedelbart steg implementeras de mindre kärlen i

verksamheterna runt om i landet. Sedan kommer rutinerna avseende större

behållare också att utvärderas och målsättningen är att fasa ut alla fossilbaserade

riskavfallskärl, förklarar Erik Haeffler, VD för APL.Om kanylbehållaren WoodSafe®


WoodSafe® är innovativa riskavfallskärl baserade på 80% förnybart material

från skogen. Materialet är utformat för att kunna ersätta flera andra material

eftersom det är tåligt, formbart och flexibelt. Genom att ersätta dagens

riskavfallskärl med biokompositmaterial kan klimatavtrycket minskas med

66%. WoodSafe® är ett svensktillverkat riskavfallskärl designat för att leva

upp till dagens hållbarhetstänk och bidra till en miljövänligare och

klimatsmartare framtid. Tillverkningen sker i nära samarbete med Sweden

Timber AB och Mälarplast AB.


För ytterligare information: www.WoodSafe.green


För mer information och frågor kontakta:

Magnus Nilsson Vall

Sustainable Solutions

Tel +46 735 18 60 67FrostPharma AB, med säte i Danderyd, Sverige, ett svenskt snabbväxande

läkemedelsföretag med fokus på kommersialisering och tillgängliggörandet

av värdeskapande specialist och sjukhusläkemedel.


FrostPharma har dessutom utvecklat ett separat affärsområde som erbjuder

hälso- och sjukvården, laboratorium och läkemedelsindustri klimatsmarta

hållbara produkter som alternativ till de petroleumbaserade plastprodukter

sjukvården använder idag. Dessa produkter tillverkas i Sverige av biokomposit

och bioplast och erbjuder hälso- och sjukvård en signifikant reduktion av

klimatpåverkande utsläpp.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FrostPharma enters the hematology area in the Nordics

FrostPharma takes another step in its growth journey of becoming a leading European Specialty Pharma company, by being authorized by IDEOGEN as the exclusive Nordic representative to support patient a

bottom of page