top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

Sialanar (glykopyrronium), den första godkända behandlingen av allvarlig kronisk dregling hos barn m

• Aug 30, 2018 14:59 CEST

Sialanar (320 mikrogram / ml glykopyrronium) fick i september 2016 ett godkännande för försäljning för pediatrisk användning (Paediatric use marketing authorisation, PUMA) för symptomatisk behandling av allvarlig sialorré (kronisk patologisk dregling) av barn i åldrarna 3 år och äldre med kroniska neurologiska störningar. Idag, den 30 augusti 2018, har TLV beviljat Sialanar generell subvention from 31 augusti. TLV:s samlade bedömning är att behandling med Sialanar sannolikt förbättrar livs-kvaliteten för patienterna samt medger möjlighet för minskade kostnader för samhället.

“Vi är glada att kunna erbjuda nya unika läkemedel i form av Sialanar, till barn där det tidigare inte funnits några godkända alternativ samt att TLV delar vår syn att det även innebär kostnadsbesparingar för samhället.” säger Anthrop Pharmas VD Clas Lindbergson. Viktigt att notera att Sialanar, oral lösning, 320 µg/ml glycopyrronium från Proveca har varunummer 171056 (motsvarande produkt finns från annan leverantör som ej ingår i förmånen).

Anthrop Pharmaceuticals AB, med säte i Danderyd, Sverige, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischläkemedel och sjukhusinjektabilia i Norden. Huvudsakliga terapiområden är neurologi, intensivvård, anestesi, cystisk fibros, gastroenterologi och smärtlindring. För eventuella frågor vänligen kontakta: Clas Lindbergson +46 706581180 clas.lindbergson@anthroppharma.com Proveca Ltd är ett specialiserat brittiskt läkemedelsföretag som utvecklar och registrerar läkemedel utan patent för att förbättra barnens liv i Europa, varav många har kroniska tillstånd som kräver långtidsbehandling. Proveca utvecklar specialberedningar för barn med hjälp av det europeiska regelverket, PUMA. (Pediatric Use Marketing Authorization). Förordningen är speciellt utformad för att öka utvecklandet av antalet barnberedningar för icke patenterade läkemedelssubstanser till godkända läkemedel.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FrostPharma enters the hematology area in the Nordics

FrostPharma takes another step in its growth journey of becoming a leading European Specialty Pharma company, by being authorized by IDEOGEN as the exclusive Nordic representative to support patient a

Commenti


bottom of page