top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

Nytt marknadsförings- och distributionsavtal signat

FrostPharma signerar marknadsförings- och distributionsavtal för Ucedane (Kargluminsyra) och Pheburane (Natriumfenylbutyrat) i Norden med Eurocept.

“Vi är glada att kunna erbjuda dessa specialistläkemedel som är livsviktiga för patienter med två sällsynta sjukdomar. Vårt mål är att kunna erbjuda vården kunskap om dessa sjukdomsområden samt två bra produkter, Ucedane och Pheburane, till ett konkurrensmässigt pris.” säger Henric Juserius, Business Unit Director.

UCEDANE är indicerat för behandling av hyperammonemi på grund av primär brist på N-acetylglutamatsyntas. Ucedane kan bidra till att eliminera kraftigt förhöjda ammoniaknivåer i plasma (ökat innehåll av ammoniak i blodet). Ammoniak är särskilt skadligt för hjärnan och kan, i allvarliga fall, leda till nedsatt medvetandenivå och koma. Sjukdomen kvarstår under den drabbade patientens hela livstid och behovet av denna behandling är därför livslångt. PHEBURANE är indicerat som adjuvant terapi vid långtidsbehandling av rubbningar i ureaomsättningen, innefattande brist på karbamylfosfatsyntetas, ornitintranskarbamylas eller argininsuccinatsyntetas. PHEBURANE innehåller den aktiva substansen natriumfenylbutyrat som används för att behandla patienter i alla åldrar med ureaomsättningssjukdomar. Dessa sällsynta sjukdomar beror på en brist på vissa leverenzymer som är nödvändiga för att utsöndrarestkväve i form av ammoniak.

Vi på ForstPharma vill göra det möjligt för barn och vuxna i Norden att få bästa möjliga läkemedelsbehandling där nuvarande behandlingsalternativ är bristfälliga. Vi tillhandahåller produkter som ger ett bättre liv för unga och vuxna patienter, underlättar för vårdpersonal samt skapar nytta för samhället.

För mer information kontakta: Henric Juserius +46 702 61 78 00 eller besök www.frostpharma.com

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

During her tenure as CEO for FrostPharma AB, Cecilia Bröms-Thell has invested and prepared the FrostPharma business for accelerated growth while securing solid performance of the in-line portfolio. Th

bottom of page