top of page
Inkomstrapporter

FROSTPHARMA MAGAZINE

För Nyheter och Media

Nya EU-direktiven kring plastartiklar – vad innebär de?

Att vi blir allt mer miljömedvetna i dagens samhälle är inget nytt och inte heller en trend som ser ut att bli kortvarig – tvärtom.

Plast är en av bovarna till mycket miljöförstöring och byts på många företag ut till mer miljövänliga alternativ. Den 5 maj 2019 infördes de nya EU-direktiven om ett så kallat engångsplastdirektiv vilken innebär en rad åtgärder om hur medlemsländerna ska bära sig åt för att komma till rätta med en del plastprodukters negativa påverkan på miljön. Införandet av denna lagstiftning kommer att ske stegvis och de första kraven ska vara införda till juli 2021. 

En del engångsplastartiklar kommer att förbjudas helt och hållet, och andra ska minska i förbrukning. Det finns en rad andra åtgärder som också införs vilka är produktmärkning, informationsåtgärder, nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och utökat producentansvar.

Beroende på vilka produkter det är kommer olika åtgärder att tillämpas. En del plastartiklar kommer att bli helt förbjudna medan det kommer att krävas begränsad konsumtion av andra. De artiklar som förbjuds helt kräver att det finns ersättningsalternativ, finns inte detta är det istället begränsad användning som blir kravet.(1)

FrostPharma gör avtryck  För att visa att vi på FrostPharma vill ta ett steg i rätt riktning och bidra till miljö- och klimatfrågan har vi nu tagit fram doseringshjälpmedel i 100% återvinningsbar bioplast. Varje år delas miljontals doseringshjälpmedel ut via apotek. Genom att byta ut befintligt sortiment till doseringshjälpmedel i återvinningsbar bioplast i miljökartonger och som är lokalt producerade i Sverige kan apoteken bidra till att uppfylla de nya EU-direktiven. 

​Sortimentet vi tagit fram består av sex artiklar vilka alla är fullständigt återvinningsbara:

  1. Doskopp, 5–30 ml

  2. Doskil, 2–10 ml

  3. Dosspruta, 1–5 ml med anpassad flaskadapter

  4. Dosspruta, 1–5 ml med universal flaskadapter

  5. Dosspruta, 1 ml

  6. Urinbägare med lock, 25 ml

Vad är bioplast? Bioplast tillverkas delvis av material från sockerväxter såsom sockerrör, sockerbetor och majs. Dessa växter är en förnybar resurs och omvandlas till bioetanol vilket i sin tur omvandlas till bioplast. Bioplast kallas ibland koldioxidneutral eftersom att förbränning av bioplast endast släpper ut den koldioxid som växten tar upp medan den odlas. Självklart bör man komma ihåg att det kräver energi att producera och transportera produkter av bioplast, men det är ändå ett klart bättre alternativ än andra plaster.(2)

Referenser: 1) Naturvårdsverket 2) Plandent


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page