top of page
Parecoxib

Beredning

40 mg 10x1 st injektionsflaskor, pulver till injektionsvätska, lösning. Vitt till benvitt pulver.

Indikationer

Korttidsbehandling av postoperativ smärta hos vuxna.

Verkningsmekanism och Produktinformation

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, coxiber, parecoxib är en prodrug till valdecoxib. Valdecoxib är en selektiv COX-2-hämmare inom det kliniska dosintervallet.

Obeservera att förpackningen utseende kan skilja sig åt beroende på land.

 

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar före beredning.

 

Förpackning

Innehållande 10 st injektionsflaskor.

Artikelnummer

168480

ATC-kod

M01AH04

För mer information: 


 

Sidan uppdaterades senast 2022-05-20

fass_edited.jpg
Parecoxib 220505.png
bottom of page