Vår resa

vår_resa_sv.PNG

2016
FrostPharma grundas i december 2016 under ny ledning av Adxto, Clas Lindbergson och Göran Heintz. Då under namnet Anthrop Pharmaceutical. Den första produkten lanseras 2017.

2017
Under bolagets första levnadsår lanseras flertalet produkter där avsaknad av bra alternativ, som kan gynna både patienter och hälsovården, identifieras. Den första produkten som lanseras är Aqua Purificata, Isocef för  och Adrenalin.

Företaget växer även i antal anställda och börjar starta upp distribution i övriga Nordiska länder.

2018

Under andra året växer produktportfolion ytterligare. Anthrop Pharmaceuticals ingår nya avtal för att kunna ge tillgång till nya, innovativa och specifika produkter för barn där det inte finns några effektiva behandlingsalternativ, till exempel för barn med dreglingsproblematik med underliggande neurologiska sjukdomar. Förtagets intäkter ökar med 400% och utnämns till Sveriges snabbast växande läkemedelsbolag. Rekryteringen av personal i de nordiska länderna startar.

 

2019

Ett händelserikt år väntar. Namnbyte sker och bolaget heter numera FrostPharma AB. Namnbytet görs för att förtydliga bolagets nordiska närvaro och kompetens och den nya symbolen illustrera just detta – en snöflinga som symboliserar Norden och samtidigt visar hur bolaget som samarbetspartner ger tillgång till samtliga fem nordiska länder.


Allt fler produkter tillkommer på den nordiska marknaden, speciellt med ett fokus på nischade patientgrupper. Däribland barn med till exempel Addison sjukdom som inte kan ta tabletter eller patienter med extremhöga kolesterolnivåer där inga effektiva behandlingsmetoder fungerar.
Portfolion växer även med allt fler upphandlingsprodukter för sjukhus och FrostPharma har en tresiffrig tillväxt i slutet på året.

2020

Strax innan utbrottet av Covid-19 pandemin lanseras OxiskinPlus, en långtidsverkande virusdödande handdesinfektion. Med den flexibla organisationen som nu finns i bolaget kunde produktionen skalas upp tiofaldigt inom loppet av några veckor, detta för att möta behovet och efterfrågan på en världsmarknad i hysteri.