top of page
Novastan

Argatroban (vattenfri)

Beredning
Koncentrerat till infusionslösning. Klar färglös till svagt gul lösning.

 

Indikationer
Antikoagulation hos vuxna patienter med heparininducerad trombocytopeni typ II som behöver parenteral antitrombotisk behandling. Diagnosen bör bekräftas med HIPAA (heparininducerad trombocytaktiveringsanalys) eller ett motsvarande test. En sådan bekräftelse får dock inte försena början av behandlingen.


Produktinformation

Novastan 100 mg / ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Läkemedlets namn: Novastan 100 mg / ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning: En ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 100 mg argatroban monohydrat. En injektionsflaska med 2,5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 250 mg argatroban monohydrat. Slutlig koncentration efter utspädning enligt rekommendation är 1 mg / ml.

Hjälpämnen: 1 ml lösning innehåller 400 mg etanol (50 volymprocent) och 300 mg sorbitol. För en fullständig lista över hjälpämnen, se produktresumén. Novastan är kontraindicerat hos patienter med okontrollerad blödning, överkänslighet mot argatroban eller mot något hjälpämne och hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

 

Artikelnummer
021624

 

ATC-kod
B01AE03

För mer information:

Novastan mixbild.png
fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page