modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

• Jan 28, 2020

FrostPharma lanserar OXISKIN®PLUS som handdesinfektion i en praktisk sprayflaska på 100ml. OXISKIN®PLUS innehåller unikt stabiliserad väteperoxid 3%, vilket stoppar calicivirus som orsakar vinterkräksjuka och har även effekt mot coronavirus.

OXISKIN®PLUS handdesinfektion ger ett effektivt skydd mot virus, bakterier och svamp. Enligt EN-test 14476 avdödar den calicivirus med >99,99% som orsakar vinterkräksjuka. EN-testet visar även effekt på flertalet andra virus inklusive Coronavirus, Rotavirus, Ebolavirus, Hepatit A, parvovirus och influensavirus.

OXISKIN®PLUS är luktfri, klibbar inte och torkar inte ut huden. Efter användning omvandlas OXISKIN®PLUS till syre och vatten. Den ger ett effektivt skydd samtidigt som den är skonsam mot både huden och miljön.

”Det är otroligt spännande att få lansera OXISKIN®PLUS som på ett effektivt sätt kan minska risken för vinterkräksjuka samt även visar effekt på flertal andra virus såsom Coronavirus. Vi har fått mycket positiv respons från infektionsläkare, vårdpersonal, apotekspersonal samt konsumenter då det inte finns någon liknande produkt på marknaden” säger FrostPharmas VD Clas Lindbergson.

OXISKIN®PLUS

 1. Effektivt skydd mot vinterkräksjuka (avdödar calicivirus >99,99%)

 2. Effektivt mot bakterier och flertalet virus däribland coronavirus

 3. Ingen lukt, smak eller färg

 4. Miljövänlig

 5. Ej brandfarlig

 6. Ej uttorkande vid frekvent användning

Se www.oxiskin.se för mer information

Snabbfakta om Calicivirus (vinterkräksjuka)

 1. Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus via avföringen eller genom kräkningar.

 2. Virus kan överleva länge och smitta från t ex textilier.

 3. Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

 4. Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Snabbfakta om Coronavirus

 1. I början på året 2020 bekräftades ett nytt coronavirus (n2019-CoV) i Kina som kan smitta mellan människor.

 2. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

 3. Viruset orsakar luftvägsbesvär med feber och hosta. Allvarliga komplikationer har drabbat de med bakomliggande sjukdomar.

 4. Smittan är luftburen, men sannolikt förekommer även kontaktsmitta via t ex händer.

FrostPharma AB FrostPharma med säte i Danderyd, Sverige, är ett specialistläkemedelsföretag med fokus på att erbjuda läkemedelsalternativ för barn och vuxna med speciella behov och är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av läkemedel i Norden. Vid frågor, vänligen kontakta Clas Lindbergson på +46 706 581 180 eller clas.lindbergson@frostpharma.com

Att vi blir allt mer miljömedvetna i dagens samhälle är inget nytt och inte heller en trend som ser ut att bli kortvarig – tvärtom.

Plast är en av bovarna till mycket miljöförstöring och byts på många företag ut till mer miljövänliga alternativ. Den 5 maj 2019 infördes de nya EU-direktiven om ett så kallat engångsplastdirektiv vilken innebär en rad åtgärder om hur medlemsländerna ska bära sig åt för att komma till rätta med en del plastprodukters negativa påverkan på miljön. Införandet av denna lagstiftning kommer att ske stegvis och de första kraven ska vara införda till juli 2021. 

En del engångsplastartiklar kommer att förbjudas helt och hållet, och andra ska minska i förbrukning. Det finns en rad andra åtgärder som också införs vilka är produktmärkning, informationsåtgärder, nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och utökat producentansvar.

Beroende på vilka produkter det är kommer olika åtgärder att tillämpas. En del plastartiklar kommer att bli helt förbjudna medan det kommer att krävas begränsad konsumtion av andra. De artiklar som förbjuds helt kräver att det finns ersättningsalternativ, finns inte detta är det istället begränsad användning som blir kravet.(1)

FrostPharma gör avtryck  För att visa att vi på FrostPharma vill ta ett steg i rätt riktning och bidra till miljö- och klimatfrågan har vi nu tagit fram doseringshjälpmedel i 100% återvinningsbar bioplast. Varje år delas miljontals doseringshjälpmedel ut via apotek. Genom att byta ut befintligt sortiment till doseringshjälpmedel i återvinningsbar bioplast i miljökartonger och som är lokalt producerade i Sverige kan apoteken bidra till att uppfylla de nya EU-direktiven. 

​Sortimentet vi tagit fram består av sex artiklar vilka alla är fullständigt återvinningsbara:

 1. Doskopp, 5–30 ml

 2. Doskil, 2–10 ml

 3. Dosspruta, 1–5 ml med anpassad flaskadapter

 4. Dosspruta, 1–5 ml med universal flaskadapter

 5. Dosspruta, 1 ml

 6. Urinbägare med lock, 25 ml

Vad är bioplast? Bioplast tillverkas delvis av material från sockerväxter såsom sockerrör, sockerbetor och majs. Dessa växter är en förnybar resurs och omvandlas till bioetanol vilket i sin tur omvandlas till bioplast. Bioplast kallas ibland koldioxidneutral eftersom att förbränning av bioplast endast släpper ut den koldioxid som växten tar upp medan den odlas. Självklart bör man komma ihåg att det kräver energi att producera och transportera produkter av bioplast, men det är ändå ett klart bättre alternativ än andra plaster.(2)

Referenser: 1) Naturvårdsverket 2) Plandent

• Jan 20, 2020

FrostPharma och Mälarplast lanserar nytt sortiment av doseringshjälpmedel i återvinningsbar bioplast som uppfyller de nya EU direktiven samt bidrar till att minska CO2-avtryck. FrostPharma och Mälarplast lanserar nu svensktillverkade doseringshjälpmedel i miljövänlig bioplast. Samtliga produkter som lanseras är livsmedelsgodkända, CE-märkta samt återvinningsbara. Byte från befintligt sortiment ligger i linje med de nya EU direktiven vilka innebär minskad användning av icke miljöanpassade engångsartiklar samt minskning av CO2-avtryck.

Produkter: • Doskopp Bioplast, 5–30 ml • Bioplast, 2–10 ml • Dosspruta Bioplast, 1–5 ml med anpassad flaskadapter • Dosspruta Bioplast, 1–5 ml med universal flaskadapter • Dosspruta Bioplast, 1 ml • Bioplast med lock, 25 ml • Urinbägare Bioplast med lock, 25 ml

Bioplast produkter från FrostPharma och Mälarplast: • Tillverkade av 100% återvinningsbar bioplast • Svenskproducerade för att kunna säkerställa kvalité • Anpassat efter nya EU-reglerna från 2018 • Tillverkas i Eskilstuna av Mälarplast AB vilket ger lägre CO2-avtryck gällande produktion och transport än motsvarande produkter från Kina-import • Produkterna levereras i en miljövänlig kartong utan onödiga plastpåsar och emballage.

”Varje år delas miljontals doseringshjälpmedel ut via apotek. Genom att byta ut befintligt sortiment till doseringshjälpmedel i återvinningsbar bioplast i miljökartonger, lokalt producerade i Sverige kan apoteken bidra till att uppfylla de nya EU-direktiven. Dessa innebär minskad användning av icke miljöanpassade engångsartiklar samt minskning av CO2-avtryck. Genom att tillhandahålla den typ av produkter hoppas vi kunna hjälpa apoteken att komma ett steg närmare sina miljömål och det märks på det stora intresset från olika apoteksaktörer.” säger Henrik Alfredsson på FrostPharma.

FrostPharma FrostPharma AB, med säte i Danderyd, Sverige, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av läkemedel i Norden. Vid frågor kontakta Henrik Alfredsson på +46 733 37 02 00 eller henrik.alfredsson@frostpharma.com

Mälarplast AB Mälarplast, Sveriges grönaste plastföretag, är en komplett leverantör av miljö- och kundanpassade plasttekniska lösningar.