top of page
modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

Uppdaterat: 23 nov. 2020


FrostPharma AB är ett specialistläkemedelsbolag med fokus på att erbjuda läkemedelsalternativ för barn och vuxna med speciella behov. Vi är specialiserade på att introducera, distribuera och marknadsföra specialistläkemedel som ofta hamnar utanför de stora läkemedelsbolagens intresse. 


FrostPharma har sedan starten år 2017 haft en mycket fin utveckling och byggt upp en intressant produktportfölj. Bolaget har mer än fördubblat sin omsättning varje räkenskapsår under de senaste tre åren. Som ett led i att kunna fortsätta den fokuserade satsningen på en kraftig expansion i Norden väljer nuvarande VD och största enskilda ägare, Clas Lindbergson, att avgå som VD. Istället ska han satsa helhjärtat på rollen som affärsutvecklingschef där uppdraget främst blir att hitta nya produkter för den nordiska marknaden. För att möjliggöra en fortsatt organisatorisk och strategisk utveckling av bolaget i Norden, tillträder Cecilia Bröms-Thell som VD för FrostPharma AB 1 januari 2021. Cecilia kommer närmast ifrån en roll som konsult inom strategisk rådgivning Life Science.


Cecilia har även sedan tidigare arbetat som General Manager för Genzyme Sweden, ett börsnoterat läkemedelsbolag som ingår i Sanofi koncernen.

Sedan starten av Covid-19-pandemin har efterfrågan på handdesinfektion ökat. En marknad som länge bestått av alkoholbaserad handdesinfektion. Behovet av ett mer långtidsverkande

skydd växte fram och OxiskinPlus tog plats i hyllorna. Nyligen utfördes studier som ytterligare bekräftar OxiskinPlus långtidsverkande effekt på 120 minuter efter att produkten använts. Ett resultat som kan hjälpa till att minska smittspridningen av såväl Covid-19 som flertalet andra virus såsom vinterkräksjuka.Efterfrågan på handdesinfektion ökade kraftigt med Covid-19-pandemin. Vikten av god handhygien var något alla förstod tidigt, liksom vikten av att använda handdesinfektion när tvål och vatten inte fanns tillgängligt. OxiskinPlus hade redan innan denna pandemi introducerats genom apotek som ett bättre alternativ till alkoholbaserad handdesinfektion för att förebygga vinterkräksjuka. Med sitt långtidsverkande skydd mot virus och bakterier blev OxiskinPlus med Covid-19-pandemin ett viktigt komplement till den alkoholbaserade handdesinfektion som sedan gammalt stått på apotekshyllorna.


Den handdesinfektion som tagit störst plats på marknaden är alkoholbaserad. Alkohol avdunstar snabbt vilket resulterar i att skyddet mot virus och bakterier blir mycket kortvarigt samt att de flesta alkoholbaserade handdesinfektioner inte har effekt på svårare virus som calicivirus vilket ligger bakom vinterkräksjuka. När alkoholen avdunstat försvinner alltså skyddet och risken för återkontaminering av nya virus och bakterier är omedelbar. Detta är en brist då virus och bakterier florerar fritt i ett stort antal miljöer bland annat kommunaltrafik, affärer, restauranger och på arbetsplatser. Dessutom är handsprit känsligt för höga temperaturer vilket gör den brandfarlig, något som MSB varnat för under sommarvärmen och som gör dessa produkter olämpliga i många miljöer t ex vissa industrier, restaurangkök etc.


OxiskinPlus får sin långtidsverkande effekt tack vare en unik stabiliseringen av 3% väteperoxid. OxiskinPlus bildar en osynlig ”film” av mikroinkapslad väteperoxid på händerna som är aktiv upp till 120 minuter efter applicering, om händerna hålls torra. Nu har dessutom två nya studier gjorts som ännu en gång visar den långtidsverkande effekten, studier som utförts både in-vivo på mänsklig hud, och in-vitro på glasyta. På händer visar resultatet att produkten är fortsatt aktiv 120 minuter efter att den applicerats. I in-vitro studien exponerades OxiskinPlus för normala inomhusförhållanden av luft och temperatur med bibehållen normal aktivitet i upp till ett dygn (24 timmar).


Ett effektivt skydd i vardagen OxiskinPlus har dokumenterad effekt mot flertalet virus, däribland coronavirus, influensavirus och calicivirus (vinterkräksjuka). Den långtidsverkande effekten är en stark praktisk egenskap i vardagslivet. Många exponeras för virus då de åker kommunalt, handlar eller befinner befinna sig på sitt arbete – saker som är nödvändiga för många men som resulterar i ökad exponering av virus som kan ge sjukdom. Att då kunna ha ett skydd på händerna, som verkar över tid, gör att risken för återkontaminering av nya virus och bakterier minskar och därmed risken att bli sjuk.


Skillnaderna mellan olika handdesinfektioner behöver uppmärksammas så att rätt handdesinfektion används vid rätt tillfälle och av rätt anledning. Ju fler som är medvetna om hur produkterna fungerar desto fler kan ta ett aktivt val att bidra till minskad smittspridning av virus.

Uppdaterat: 22 aug.

• Jun 11, 2020 Kronans Apotek har valt att byta ut sitt sortiment av doseringshjälpmedel till våra återvinningsbara produkter i bioplast. Produkterna är tillverkade av 100% återvinningsbar bioplast, producerade i Sverige och levereras i en miljövänlig kartong. Läs pressreleasen från Kronans Apotek nedan.

Nu byter Kronans Apotek ut sina befintliga doseringshjälpmedel det vill säga dossprutor, doskilar och dosbägare, till en mer miljövänlig version. De nya produkterna är tillverkade av återvinningsbar bioplast, har mindre emballage och tillverkningen sker numera i Sverige i stället för Kina.

Kronans Apotek har valt att upphandla doseringshjälpmedel från Sverige istället för från Kina, där tillverkningen skett tidigare. Det innebär kortare transporter och därigenom en minskad miljöpåverkan. Dessutom är de nya produkterna tillverkade i återvinningsbar bioplast*, livsmedelsgodkända och CE-märkta. Eftersom plastbearbetning är energikrävande produceras doseringshjälpmedlen i en miljöcertifierad anläggning som bland annat tar vara på spillvärme och har solceller på taket. Produkterna levereras i displaykartong utan onödiga emballage och plastförpackningar.


– Doseringshjälpmedel är viktiga för en hållbar läkemedelsanvändning, så att patienter kan ta sina läkemedel i rätt mängd, säger Frida Hemmingsson, miljö- och hållbarhetschef på Kronans Apotek.

Ändringen är en del av det större hållbarhetsarbete som Kronans Apotek driver för att bidra till ett hälsosamt liv för alla genom rätt sorts produkter, tjänster och samarbeten. Företaget erbjuder till exempel patientstödprogram och dosförpackade läkemedel. För att underlätta medvetna val finns ekologiskt certifierade, veganska och miljömärkta produkter i sortimentet. I maj påbörjades utbyte av plastpåsar mot papperspåsar samt lansering av Kronans Apoteks miljövänliga solskyddsmedel.


Läs mer i Kronans Apoteks hållbarhetsredovisning 2019

*100% bioplast i produkterna Med bioplast menas förenklat uttryckt en plast som är gjort helt eller delvis från förnybara källor i form av växtmaterial (biomassa). Namnet är på sätt och vis missvisande, eftersom man kan tro att hela produkten är gjort av förnybara källor. Det är alltså 100% bioplast i produkterna, men andelen biomassa i doseringshjälpmedlen är lägre. Det är i alla fall ett steg på vägen för att utveckla miljövänligare produkter och leverantören strävar efter att öka andelen biomassa. Det ställs höga produktkrav på plast för att få det godkänt som ska komma i kontakt med livsmedel eller medicin. Kronans Apotek kommer att fortsätta dialogen med leverantörerna för doseringshjälpmedel med ännu högre andel biomaterial som klarar produktkraven.


Presskontakt Andreas Rosenlund, Informationsdirektör andreas.rosenlund@kronansapotek.se 010-240 61 58 Linda Wakeham, Presskontakt linda.wakeham@kronansapotek.se 0730-283030

bottom of page