modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

Uppdaterad: 21 sep 2020

• Jun 11, 2020 Apotek Hjärtat har valt att byta ut sitt sortiment av doseringshjälpmedel till våra återvinningsbara produkter i bioplast. Produkterna är tillverkade av 100% återvinningsbar bioplast, producerade i Sverige och levereras i en miljövänlig kartong. Läs pressreleasen från Kronans Apotek nedan.

Nu byter Kronans Apotek ut sina befintliga doseringshjälpmedel det vill säga dossprutor, doskilar och dosbägare, till en mer miljövänlig version. De nya produkterna är tillverkade av återvinningsbar bioplast, har mindre emballage och tillverkningen sker numera i Sverige i stället för Kina.

Kronans Apotek har valt att upphandla doseringshjälpmedel från Sverige istället för från Kina, där tillverkningen skett tidigare. Det innebär kortare transporter och därigenom en minskad miljöpåverkan. Dessutom är de nya produkterna tillverkade i återvinningsbar bioplast*, livsmedelsgodkända och CE-märkta. Eftersom plastbearbetning är energikrävande produceras doseringshjälpmedlen i en miljöcertifierad anläggning som bland annat tar vara på spillvärme och har solceller på taket. Produkterna levereras i displaykartong utan onödiga emballage och plastförpackningar.


– Doseringshjälpmedel är viktiga för en hållbar läkemedelsanvändning, så att patienter kan ta sina läkemedel i rätt mängd, säger Frida Hemmingsson, miljö- och hållbarhetschef på Kronans Apotek.

Ändringen är en del av det större hållbarhetsarbete som Kronans Apotek driver för att bidra till ett hälsosamt liv för alla genom rätt sorts produkter, tjänster och samarbeten. Företaget erbjuder till exempel patientstödprogram och dosförpackade läkemedel. För att underlätta medvetna val finns ekologiskt certifierade, veganska och miljömärkta produkter i sortimentet. I maj påbörjades utbyte av plastpåsar mot papperspåsar samt lansering av Kronans Apoteks miljövänliga solskyddsmedel.


Läs mer i Kronans Apoteks hållbarhetsredovisning 2019

*100% bioplast i produkterna Med bioplast menas förenklat uttryckt en plast som är gjort helt eller delvis från förnybara källor i form av växtmaterial (biomassa). Namnet är på sätt och vis missvisande, eftersom man kan tro att hela produkten är gjort av förnybara källor. Det är alltså 100% bioplast i produkterna, men andelen biomassa i doseringshjälpmedlen är lägre. Det är i alla fall ett steg på vägen för att utveckla miljövänligare produkter och leverantören strävar efter att öka andelen biomassa. Det ställs höga produktkrav på plast för att få det godkänt som ska komma i kontakt med livsmedel eller medicin. Kronans Apotek kommer att fortsätta dialogen med leverantörerna för doseringshjälpmedel med ännu högre andel biomaterial som klarar produktkraven.


Presskontakt Andreas Rosenlund, Informationsdirektör andreas.rosenlund@kronansapotek.se 010-240 61 58 Linda Wakeham, Presskontakt linda.wakeham@kronansapotek.se 0730-283030

I början på 2020 upptäcktes ett nytt coronavirus (2019-nCoV) när den första personen att bli smittad befann sig i Wuhan i Kina. Misstankarna riktades mot en djurmarknad där man misstänkte att personen blivit smittad av djur som fanns på marknaden. Coronavirus är egentligen inte enbart ett virus, utan består av ett stort antal virus varav majoriteten återfinns hos olika djurarter. Det finns ett få antal coronavirus så som SARS och EMRS som har visat sig smittas mellan djur och människor. Coronavirus delas in i minst tre subgrupper vilka kallas alfa, beta och gamma. Av dessa tre är det alfa och beta som kan orsaka sjukdom hos människor. En del av de coronavirus som drabbar människor orsakar i många fall enbart enklare förkylningar och är faktiskt vanligt förekommande.

Symtom vid insjuknande av coronavirus (2019-nCoV):

  1. Feber

  2. Hosta

  3. Dyspné

De personer som insjuknat och fått allvarliga komplikationer är de som haft en redan bakomliggande sjukdom. Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar. (1)(2) Referenser: 1) Folkhälsomyndigheten 2) Doktorn.com

KÖP OXISKIN®PLUS HÄR!

Så minskar du smittrisken Smittan av coronavirus är luftburen, men sannolikt förekommer även kontaktsmitta via t ex händer. På grund av detta är det viktigt med god handhygien för att minska smittrisken.

Enligt EN-test 14478 visar OXISKIN®PLUS effekt på flertalet virus, däribland coronavirus. Väteperoxid är ett naturligt förekommande ämne i kroppen. Vissa vita blodkroppar kan utsöndra väteperoxid i kampen mot t ex bakterier. Oxiskin Plus (3% väteperoxid) har förmågan att avdöda nakna virus som coronavirus och appliceras precis som en handdesinfektion. Man sprayar rikligt in hela händerna, gnider in och låter lufttorka för att få ett effektivt skydd. Efter att Oxiskin Plus har utövat sin verkan är de luktfria kvarvarande resterna endast syre och vatten. Till skillnad mot sprit fås inte heller någon uttorkande effekt på huden, även vid frekvent användning.

Bildkälla: Scientific Animations (CC BY-SA 4.0)

Uppdaterad: 21 sep 2020

Vinterkräksjuka är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka i Sverige. Den kommer varje vinter och drabbar mellan 300 000 – 1 000 000 personer i alla åldrar. Perioden för vinterkräksjukan sträcker sig oftast från november till april. Viruset sprids särskilt bra från person till person under vinterhalvåret i miljöer där många är tillsammans, exempelvis på sjukhus, vårdhem, skolor, förskolor och dagis. Vinterkräksjuka kan spridas både vid direktkontakt, men också som luftburen smitta.

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus och är mycket smittsamt. Insjuknandet kommer oftast snabbt och symtomen utgörs främst av kräkningar, diarré, ont i magen, feber, huvudvärk, ont i kroppen och illamående. Det tar mellan 12 – 48 timmar från smittillfället till att sjukdomen bryter ut. För att bli sjuk krävs bara 10 – 100 viruspartiklar. En enda droppe från kräkning kan innehålla en miljon viruspartiklar och ett gram avföring från en sjuk person kan innehålla hundra miljarder, så det är inte svårt att förstå att det är lätt att bli smittad.

Vinterkräksjukan går i regel över inom 1 – 3 dygn. Den allmänna rekommendationen är att stanna hemma i en till två dagar efter att symptomen gått över för att inte smitta andra. Tyvärr är immuniteten (skyddet) kortvarigt efter genomgången infektion varför man kan, om oturen är framme, drabbas igen redan samma vintersäsong. Något vaccin finns inte.

KÖP OXISKIN®PLUS HÄR!

Så kan man minska smittrisken Om möjligt så ska man undvika nära kontakt med personer som misstänks ha drabbats av vinterkräksjuka. Självklart ska man inte laga mat till andra om man är eller nyss har varit magsjuk.

Det viktigaste för att undvika att smittas av vinterkräksjukan är att ha god handhygien. Händerna ska tvättas noga och omsorgsfullt med tvål och vatten. Då kan man rent mekaniskt avlägsna och skölja bort virus men även andra smittämnen. Detta är dock inte helt tillräckligt för att minska risken för att drabbas.

Calicivirus är ett virus som saknar ett skyddande hölje. Handsprit fungerar genom skada det hölje som omger många olika typer av virus. Alla sorters virus har inte detta skyddande hölje och då kan dessvärre inte handsprit utöva sin verkan och oskadliggöra dessa virus. Just därför kan inte handsprit avdöda calicivirus.

Väteperoxid är ett naturligt förekommande ämne i kroppen. Vissa vita blodkroppar kan utsöndra väteperoxid i kampen mot t ex bakterier.

OXISKIN®PLUS (väteperoxid, H2O2) i en 3% lösning, som sprayas på händerna, har i studier* visat sig vara ett säkert och mycket effektivt sätt att eliminera en lång rad olika smittämnen. Det kan även vid användning på händerna eliminera minst 99,99% av alla caliciviruspartiklar. Efter att OXISKIN®PLUS har utövat sin verkan är de luktfria kvarvarande resterna endast syre och vatten. Det finns inga rapporter om att calicivirus kan utveckla resistens mot OXISKIN®PLUS.

Till skillnad från sprit fås inte heller någon uttorkade effekt på huden, även vid frekvent användning.

Rolf Gustafson Infektionsläkare, docent