modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

FrostPharma är en nordisk samarbetspartner med Proveca Ltd som i januari 2020 startade initiativet till Proveca for Children.

FrostPharma stödjer detta initiativ som har det uttryckliga målet att samla in pengar och öka medvetenheten för välgörenhetsorganisationer som förbättrar livskvalitén hos barn.


FrostPharma har valt att under 2021, med de insamlade medlen stötta:


RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) En intresseförening som verkar för barns rätt till en bra barndom utifrån sina förutsättningar oavsett bakgrunden till det egna rörelsehindret. RBU har under 60 år utvecklat en bred verksamhet och ingår bland annat i två nordiska samarbeten med fokus på CP, cerebral pares:


  • Dels CP-Norden som är en nordisk samarbetsorganisation som verkar för lika rättigheter och deltagande i samhällslivet för personer med CP.

  • Dels CPUP som är ett uppföljningsprogram för CP.


Under mars månad vill vi uppmärksamma Cerebral Pares (CP) då mars är Global Cerebral Palsy Month


Visste du att...


...CP är en av de vanligaste kroniska sjukdsomstillstånden bland barn

...mer än 17 miljoner människor har CP

...CP är en livslång funktionsvariation som inte är progresiv men kan förändras över tid


Stötta och bidra

För att stötta och bidra kan du swisha valfri summa till RBU på numret nedan:

Swishnummer: 1230052142
Uppdaterad: 23 nov 2020


FrostPharma AB är ett specialistläkemedelsbolag med fokus på att erbjuda läkemedelsalternativ för barn och vuxna med speciella behov. Vi är specialiserade på att introducera, distribuera och marknadsföra specialistläkemedel som ofta hamnar utanför de stora läkemedelsbolagens intresse. 


FrostPharma har sedan starten år 2017 haft en mycket fin utveckling och byggt upp en intressant produktportfölj. Bolaget har mer än fördubblat sin omsättning varje räkenskapsår under de senaste tre åren. Som ett led i att kunna fortsätta den fokuserade satsningen på en kraftig expansion i Norden väljer nuvarande VD och största enskilda ägare, Clas Lindbergson, att avgå som VD. Istället ska han satsa helhjärtat på rollen som affärsutvecklingschef där uppdraget främst blir att hitta nya produkter för den nordiska marknaden. För att möjliggöra en fortsatt organisatorisk och strategisk utveckling av bolaget i Norden, tillträder Cecilia Bröms-Thell som VD för FrostPharma AB 1 januari 2021. Cecilia kommer närmast ifrån en roll som konsult inom strategisk rådgivning Life Science.


Cecilia har även sedan tidigare arbetat som General Manager för Genzyme Sweden, ett börsnoterat läkemedelsbolag som ingår i Sanofi koncernen.

Sedan starten av Covid-19-pandemin har efterfrågan på handdesinfektion ökat. En marknad som länge bestått av alkoholbaserad handdesinfektion. Behovet av ett mer långtidsverkande

skydd växte fram och OxiskinPlus tog plats i hyllorna. Nyligen utfördes studier som ytterligare bekräftar OxiskinPlus långtidsverkande effekt på 120 minuter efter att produkten använts. Ett resultat som kan hjälpa till att minska smittspridningen av såväl Covid-19 som flertalet andra virus såsom vinterkräksjuka.Efterfrågan på handdesinfektion ökade kraftigt med Covid-19-pandemin. Vikten av god handhygien var något alla förstod tidigt, liksom vikten av att använda handdesinfektion när tvål och vatten inte fanns tillgängligt. OxiskinPlus hade redan innan denna pandemi introducerats genom apotek som ett bättre alternativ till alkoholbaserad handdesinfektion för att förebygga vinterkräksjuka. Med sitt långtidsverkande skydd mot virus och bakterier blev OxiskinPlus med Covid-19-pandemin ett viktigt komplement till den alkoholbaserade handdesinfektion som sedan gammalt stått på apotekshyllorna.


Den handdesinfektion som tagit störst plats på marknaden är alkoholbaserad. Alkohol avdunstar snabbt vilket resulterar i att skyddet mot virus och bakterier blir mycket kortvarigt samt att de flesta alkoholbaserade handdesinfektioner inte har effekt på svårare virus som calicivirus vilket ligger bakom vinterkräksjuka. När alkoholen avdunstat försvinner alltså skyddet och risken för återkontaminering av nya virus och bakterier är omedelbar. Detta är en brist då virus och bakterier florerar fritt i ett stort antal miljöer bland annat kommunaltrafik, affärer, restauranger och på arbetsplatser. Dessutom är handsprit känsligt för höga temperaturer vilket gör den brandfarlig, något som MSB varnat för under sommarvärmen och som gör dessa produkter olämpliga i många miljöer t ex vissa industrier, restaurangkök etc.


OxiskinPlus får sin långtidsverkande effekt tack vare en unik stabiliseringen av 3% väteperoxid. OxiskinPlus bildar en osynlig ”film” av mikroinkapslad väteperoxid på händerna som är aktiv upp till 120 minuter efter applicering, om händerna hålls torra. Nu har dessutom två nya studier gjorts som ännu en gång visar den långtidsverkande effekten, studier som utförts både in-vivo på mänsklig hud, och in-vitro på glasyta. På händer visar resultatet att produkten är fortsatt aktiv 120 minuter efter att den applicerats. I in-vitro studien exponerades OxiskinPlus för normala inomhusförhållanden av luft och temperatur med bibehållen normal aktivitet i upp till ett dygn (24 timmar).


Ett effektivt skydd i vardagen OxiskinPlus har dokumenterad effekt mot flertalet virus, däribland coronavirus, influensavirus och calicivirus (vinterkräksjuka). Den långtidsverkande effekten är en stark praktisk egenskap i vardagslivet. Många exponeras för virus då de åker kommunalt, handlar eller befinner befinna sig på sitt arbete – saker som är nödvändiga för många men som resulterar i ökad exponering av virus som kan ge sjukdom. Att då kunna ha ett skydd på händerna, som verkar över tid, gör att risken för återkontaminering av nya virus och bakterier minskar och därmed risken att bli sjuk.


Skillnaderna mellan olika handdesinfektioner behöver uppmärksammas så att rätt handdesinfektion används vid rätt tillfälle och av rätt anledning. Ju fler som är medvetna om hur produkterna fungerar desto fler kan ta ett aktivt val att bidra till minskad smittspridning av virus.