top of page
modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

• Feb 09, 2018 11:14 CET

Nitisinone MDK®, godkänd av EMA, är ett särläkemedel för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1. Sjukdomen som är klassificerad som en sällsynt ärftlig ämnesomsättningssjukdom, förkommer i Sverige hos ungefär en av 100 000 nyfödda.

“Vi är glada att påbörja ett samarbete med MendeliKABS och vara del av dess vision att effektivt tillgodose behovet av särläkemedel till överkomliga priser för dessa patienter.” säger Anthrop Pharmas VD Clas Lindbergson.

Anthrop Pharmaceuticals AB, med säte i Danderyd, Sverige, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischläkemedel och sjukhusinjektabilia i Norden. Våra huvudsakliga terapeutiska områden är neurologi, intensivvård, anestesi, cystisk fibros, gastroenterologi och smärtlindring.

För eventuella frågor vänligen kontakta: Clas Lindbergson +46706581180 clas.lindbergson@anthroppharma.com

MendeliKABS är ett kanadensiskt läkemedelsföretag fokuserat på behandling av sällsynta sjukdomar. Bolaget integrerar kompetens inom behandling av särläkemedel och läkemedelsproduktion, i enlighet med internationella regler och normer. För mer information se www.mendelikabs.com

Anthrop Pharma är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischade läkemedel och sjukhusinjektabilia.

• Dec 18, 2017 15:52 CET

Anthrop Pharma har tecknat ett femårigt exklusivt avtal med Digestive Care, Inc. för att distribuera PERTZYE® (pancrelipase) i de nordiska länderna.

PERTZYE® (pancrelipase) är en unik pakreasenzymprodukt som innehåller bikarbonatbuffrade magsaftresistenta mikrosfärer. Digestive Care, Inc. har erhållit flera amerikanska och internationella patent för sin nya formulering.

PERTZYE® är en pankreasenzymersättningsterapiprodukt (PERT) och används i dag i USA för behandling av pankreasinsufficiens (EPI)orsakad av cystisk fibros eller andra sjukdomstillstånd.

“Vi är glada att samarbeta med Digestive Care och tack vare deras forskningsframgångar kunna, efter registrering lansera nästa generations PERTprodukt.” säger Anthrop Pharmas VD Clas Lindbergson.

Digestive Care, Inc. är ett läkemedelsföretag grundat 1990, fokuserat på att utveckla unika farmaceutiska produkter för att lindra komplikationer och symtom från gastrointestinala sjukdomstillstånd.

För ytterligare information, vänligen besök: www.digestivecare.com eller www.pertzye.com Anthrop Pharma, med säte i Danderyd, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischade läkemedel och sjukhusinjektabilia i Norden. Huvudsakliga terapeutiska områden är neurologi, intensivvård, anestesi, cystisk fibros, gastroenterologi och smärtlindring.

För eventuella frågor vänligen kontakta: Clas Lindbergson + 46 706581180 clas.lindbergson@anthroppharma.com

bottom of page