top of page
Natriumklorid

Beredning
Injektionsvätska, lösning. Lösning för parenteral användning. Klar färglös vätska.

Indikationer

Natriumklorid Noridem 9 mg / ml används som läkemedel och utspädningsmedel för kompatibla infusionstillsatser, liksom utspädning och lösning av läkemedel för parenteral administrering.

 

Ytterligare användningsområden för natriumklorid Noridem 9 mg / ml är spolning av intravenösa katetrar, som en priminglösning för hemodialys och för att initiera och avsluta blodtransfusioner utan hemolys av röda blodkroppar. Natriumklorid Noridem 9 mg / ml kan tillsättas till kompatibla kolhydratlösningar, t.ex. dextros i vatten för att producera elektrolyter.

Produktinformation

Natriumklorid är det viktigaste saltet för att upprätthålla toniciteten hos plasma och andra vävnader. Natriumkloridlösningar ligger mycket nära kroppens sammansättning av extracellulär vätska; mer än 90% av katjonen av den extracellulära vätskan är natrium och mer än 60% av anjonen är klorid. En 0,98% lösning av natriumklorid är i grunden isoton med kroppsvätskor. Injektion med natriumklorid 0,9% påverkar därför inte signifikant det osmotiska trycket i kroppen eller extracellulär vätska eller dess kemiska sammansättning.

Natriumklorid 0,9% används därför som lösningsmedel för många läkemedel med parenteral administrering, med fördelen att den inte är vävnadsirriterande.

Varunummer:
028439 20 x 20 ml har en Luer Slip ampullfattning,  receptbelagd inom förmånen. 

 

Varunummer:
028417, 50 x 10 ml har en Luer Lok ampullfattning, receptbelagd inom förmånen.

Artikelnummer

50 x 10ml: 028417 

20 x 20ml: 028439

ATC-kod

V07AB

För mer information:

Tips!
För att separera ampullerna, böj ampullerna uppåt (se illustration på kartongen). 


Vid användning av en Luer Lok-spruta tänk på att innan du fäster sprutan i ampullen, dra tillbaka kolven med den mängd medicinering-/-vätska som motsvarar det som behövs. När sprutan är ansluten till ampullen, tryck ner kolven. En rebound/automatisk återfyllnadseffekt gör att sprutan då fylls med vätska. Detta är ett standardförfarande för Luer Lok-sprutor.

fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page