top of page

Meropenem

Meropenem Bradex

Beredning
Pulver till injektion/infektionsvätska, lösning 1g och 500g.
Vitt till ljusgult pulver.

 

Indikationer

Meropenem Bradex hör till en läkemedelsgrupp kallad karbapenem-antibiotika. Den verkar genom att döda bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner.


Meropenem Bradex används för att behandla följande tillstånd hos vuxna och barn i åldern tre månader och äldre:

 

  • Infektion i lungorna (pneumoni).

  • Infektioner i lungor och bronker hos patienter med cystisk fibros.

  • Komplicerade urinvägsinfektioner.

  • Komplicerade bukinfektioner.

  • Infektioner som kan inträffa under eller efter förlossning.

  • Komplicerade infektioner i hud eller mjukdelar.

  • Akuta bakterieinfektioner i hjärnan (meningit)

Produktinformation 
Meropenem Bradex är ett bredspektrumantibiotikum som tillhör gruppen karbapenemantibiotika.

Den bakteriedödande effekten av meropenem utövas genom att hämma bakteriecellväggssyntesen av grampositiva och gramnegativa bakterier via bindning till penicillinbindande proteiner (PBP).

 

Som med andra beta-laktamantibiotika har tiden som meropenemkoncentrationer överstiger den lägsta hämmande koncentrationen, MIC, (T> MIC) visat sig korrelera bäst med effekt.

Artikelnummer
500 mg: 419638

1 g: 057868

ATC-kod 

J01DH02

För mer information:

Meropenen-1024x402.png
fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-10-02

bottom of page