Lidokain

Maxilene

Beredning
1 gram kräm innehåller 40 mg lidokain.


Indikationer
Lokalbedövning för lokal användning i syfte att producera ytanestesi i huden före:

 

  • Venös kanylering eller venipunktur hos vuxna och i den pediatriska populationen ≥ en månad.

  • Administrering av smärtsamma topiska behandlingar på större ytor av intakt hud där användning av lokalbedövning endast är lämplig för vuxna.

Produktinformation 
Maxilene kräm (lidokain 4%) är ett lokalanestetikum för topikal användning vid ytliga kirurgiska ingrepp och nålstick.

Maxilene har samma indikation och patientgrupp som Emla med fördelaktiga produkt- egenskaper som utmärker sig genom:
 

  • Snabb smärtlindring som efter 30 minuter är likvärdig med Emlas efter 60 minuter. (1)

  • Maxilene är vältolererad där endast 2,9% av patienterna upplever hudirritation. (2)
     

Maxilene är den enda produkten inom sin ATCkod (D04AB01) med denna indikation och beredningsform. FrostPharma har en positiv inställning till de regioner som uttrycker en önskan om tilläggsupphandling till befintligt sortiment av lokalanestetika och på så vis ge ett lägre pris, säker tillgång samt utöka sjukhusets sortimentet med ett effektivt läkemedel. Vi lämnar gärna referenser från Barn&Ungdomsklinikerna i olika regioner.

 

1) LMX4 Produktmonografi 2019. 2) Taddio et al, CMAJ 2005; 172(13): 16919


Artikelnummer
078955

ATC-kod 

D04AB01

För mer information:

 

 

 

Ytterligare info - klicka här

fass_edited.jpg
Maxilene-30-ask-tub-1024x436.png

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21