Natriumklorid

Beredning
Injektionsvätska, lösning. Lösning för parenteral användning. Klar färglös vätska.

Indikationer

Natriumklorid Noridem 9 mg / ml används som läkemedel och utspädningsmedel för kompatibla infusionstillsatser, liksom utspädning och lösning av läkemedel för parenteral administrering.

 

Ytterligare användningsområden för natriumklorid Noridem 9 mg / ml är spolning av intravenösa katetrar, som en priminglösning för hemodialys och för att initiera och avsluta blodtransfusioner utan hemolys av röda blodkroppar. Natriumklorid Noridem 9 mg / ml kan tillsättas till kompatibla kolhydratlösningar, t.ex. dextros i vatten för att producera elektrolyter.

Produktinformation

Natriumklorid är det viktigaste saltet för att upprätthålla toniciteten hos plasma och andra vävnader. Natriumkloridlösningar ligger mycket nära kroppens sammansättning av extracellulär vätska; mer än 90% av katjonen av den extracellulära vätskan är natrium och mer än 60% av anjonen är klorid. En 0,98% lösning av natriumklorid är i grunden isoton med kroppsvätskor. Injektion med natriumklorid 0,9% påverkar därför inte signifikant det osmotiska trycket i kroppen eller extracellulär vätska eller dess kemiska sammansättning.

Natriumklorid 0,9% används därför som lösningsmedel för många läkemedel med parenteral administrering, med fördelen att den inte är vävnadsirriterande.

Artikelnummer

50 x 10ml: 028417 

20 x 20ml: 028439

ATC-kod

V07AB

För mer information:

fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

Kontakt

Frost i Europa

  • Instagram
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

FrostPharma AB | Berga Backe 2 | 182 53 Danderyd | +46 8-24 36 60 | info@frostpharma.com