top of page
Levosimendan      Tillomed

xyz

Beredning

Varje ml koncentrat innehåller 2,5 mg levosimendan. En 5 ml injektionsflaska innehåller 12,5 mg levosimendan


Indikationer

Behandling av för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt (ADHF) i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt.

Verkningsmekanism

Levosimendan förstärker de kontraktila proteinernas kalciumkänslighet genom en kalciumberoende bindning till kardiellt troponin C. Levosimendan ökar  kontraktionskraften men minskar inte ventrikulär relaxationstid. Dessutom öppnar Levosimendan ATP-känsliga kaliumkanaler i vaskulär glatt muskulatur, vilket medför en vasodilatation av systemiska och koronara resistenskärl och systemiska venösa kapacitanskärl.


Förvaring
Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas.

Förpackning

Förpackningsstorlek

  • 2,5 mg/ml 1x5ml injektionsflaska

  • 2,5 mg/ml 4x5ml injektionsflaska


Artikelnummer

  • Vnr: 572611  2,5 mg/ml 1x5ml injektionsflaska

  • Vnr: 055999  2,5 mg/ml 4x5ml injektionsflaska
     

ATC-kod
LC01CX08

För mer information:

LEVOSIMENDAN INJ CARTON 4 VIALS (FI_SE_NO) frilagd.png

Observera att förpackningens utseende kan skilja sig åt bereonde på land.

fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2023-03-20

bottom of page