top of page
Granupas

Aminosalicylsyra

Beredning

Granupas (Enterogranulat 4 g)

Gastroresistenta granuler. Granulerna är små benvita / ljusbruna med en diameter på cirka 1,5 mm.

Indikationer

Granupas är indicerat för användning som en del av en lämplig kombinationsregim för multiresistent tuberkulos. Används hos vuxna och barn från 28 dagar och äldre, när en effektiv behandlingsregim inte annars kan sammanställas på grund av resistens eller tolerabilitet. Hänsyn bör tas till officiell vägledning om lämplig användning av antibakteriella medel.

 

Produktinformation

 Granupas: gastro-resistent formulering av para-aminosalicylsyra.

  • Streptomycin och pas var den första effektiva antibiotikabehandlingen för TB som introducerades på 1950-talet. (1)

  • Pas visade sig vara mycket effektivt för att minska utvecklingen av resistens mot följeslagare. (5)

  • Den nuvarande profilen för MDR-TB visar liten resistens mot pas till skillnad från många andra andra linjens läkemedel. (3,6)

  • Granupas är en gastro-resistent form som tolereras bättre än tidigare formuleringar (9% mot 58% förekomst av gastrointestinala biverkningar. (1,7

Artikelnummer

034602

 

ATC-kod

J04AA02

För mer information:

References

1. British Medical Research Council

Treatment of tuberculosis with streptomycin and para-aminosalicylic acid. BMJ 1950; (11):1073-85

2. D’Ambrosio L et al

New anti-tuberculosis drugs and regimens: 2015 update. ERJ Open Res 2015; 1: 00010–2015

3. Gunther G et al

Multidrug-Resistant Tuberculosis in Europe, 2010–2011. Emerging Infectious Diseases 2015; 21 (3) 409-16

4. Lange C et al

Limited Benefit of the New Shorter Multidrug-Resistant Tuberculosis Regimen in Europe. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2016; 194 (8) 1029-31

5. Donald P and Diacon A

Para-aminosalicylic acid: the return of an old friend. Lancet Infect Dis 2015; 3: 1091-9

6. Ahuja et al

Multidrug Resistant Pulmonary Tuberculosis Treatment Regimens and Patient Outcomes: An Individual Patient Data Meta-analysis of 9,153 Patients. PLOS Medicine 2012; 9 (8) | e1001300

7. Kibleur Y and Veziris N

French Nationwide Cohort Temporary Utilization Authorization Survey of GranuPAS ® in MDR-TB Patients. Chemotherapy 2014; 60: 174-9

fass_edited.jpg
Granupas_BOX.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page