top of page
WoodSafe

Biokomposit

Produktinformation 

WoodSafe® är en ny serie innovativa riskavfallskärl baserade på restavfall (sågspån) från svenska skogar och returplast som halverar CO2-utsläppen.
 

WoodSafe® är baserat på biokomposit från Stora Enso. Materialet är optimerat för att kunna ersätta ett brett spektrum av polymerer och det kan dessutom uppnå mycket hög draghållfasthet. Polymerens fördelar är formbarhet, hållbarhet samt flexibilitet och designfrihet. Fördelarna med träfiber är dess styrka, naturliga utseende/känsla, att det är förnybart råmaterial samt det låga CO2-avtrycket. Stora Ensos biokomposit är unikt framtaget för att kombinera just dessa fördelar.

WoodSafe® riskavfallskärl har optimerat mixen av träfiber och polymerer med målet att uppfylla kraven på dessa kärl enligt UN-tester, och samtidigt minimera klimatpåverkan. FrostPharma har patenterat (patent pending nr 2152368–4) dessa riskavfallskärl då de lyckats hitta en lösning (process och utformning) för att tillverka produktserien WoodSafe®.

  • 0,5 liter, 2 liter, 3 liter

  • Halvering av C02-utsläpp

  • Tillverkning i Sverige med enbart svenska råvaror

  • Baserat på biokomposit från Stora Enso

För mer information

woodsafe.frostpharma.com

Frostpharma kompositförpackningar 2110117952.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page