top of page
Treprostinil

Beredning

1 mg, 5 mg och 10 mg à 20 ml x 1 st injektionsflaska infusionsvätska, klar, färglös till svagt gul lösning, huvudsakligen fri från synliga partiklar.

Indikationer

Behandling av idiopatisk eller ärftlig pulmonell arteriell hypertension (PAH) för att öka ansträngningstoleransen och minska sjukdomssymtomen hos patienter som klassificerats som New York Heart Association (NYHA) klass III.
 

Verkningsmekanism

Treprostinil är en prostacyklinanalog. Den utövar en direkt vasodilaterande effekt på den pulmonella och systemiska cirkulationen, och hämmar trombocytaggregation systemiska. cirkulationen

och hämmar trombocytaggregation.

Förvaring

Inga särskilda temperaturanvisningar, förvaras i originalkartongen och ljuskänsligt.

Förpackning

Innehåller 1 st injektionsflaska.

Artikelnummer

Vnr: 412384    1 mg, 20 ml injektionsflaska

Vnr: 093904    5 mg, 20 ml injektionsflaska

Vnr: 092599    10 mg, 20 ml injektionsflaska

 

ATC-kod

B01A C21

För mer information samt utbildningsmaterial:

 

 


 

fass_edited.jpg
bild på utbildn.material.tif
bild 3 flaskor för hemsidan.tif

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page