top of page
Teicoplanin 400 mg SE med skugga.png
Teicoplanin Bradex

Beredning

Teicoplanin Bradex 200 mg och 400 mg  pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning6 ml injektionsflaska

 

Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

  • Pulver: Vitt till benvitt frystorkat pulver.

  • Vätska: Klar, färglös lösning.

 

 

Indikationer

Teicoplanin Bradex är indicerat för vuxna och barn från födseln för parenteral behandling av följande

infektioner (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1):

 

  • komplicerade hud- och mjukvävnadsinfektioner

  • benvävnads- och ledinfektioner

  • sjukhusförvärvad pneumoni

  • samhällsförvärvad pneumoni

  • komplicerade urinvägsinfektioner

  • infektiös endokardit

  • peritonit i samband med kontinuerlig ambulant peritonealdialys (CAPD)

  • bakteriemi som uppkommer i samband med någon av de ovan angivna indikationerna.

 

Teicoplanin Bradex är även indicerat som alternativ oral behandling vid Clostridium difficile-infektionsassocierad diarré och kolit.

 

Förvaring

Pulver och lösning förpackade för försäljning kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.

 

Förpackning

•200 mg, kartong x 1 injektionsflaska x 200 mg + 1 ampull x 3 ml spädningsvätska.

•400 mg kartong x 1 injektionsflaska x 400 mg + 1 ampull x 3 ml spädningsvätska

 

Artikelnummer

•Vnr: 120994 Teicoplanin Bradex 200 mg

•Vnr: 170679 Teicoplanin Bradex 400 mg

 

 

ATC-kod

J01XA02,

För mer information samt utbildningsmaterial:

 

 


 

fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page