top of page
Cabazitaxel EVER Pharma 

xyz

Beredning

10 mg/ml koncentrat till, infusionsvätska, lösning till injektionsvätska.

6 ml injektionsflaska innehållande koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller kabazitaxelmonohydrat eller vattenfritt kabazitaxel motsvarande 60 mg kabazitaxel.


Indikationer

Används i kombination med prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av vuxna patienter med metastaserande kastrationsresistent prostatacancer.


Förvaring
Inga särskilda förvaringsanvisningar före beredning. Får ej frysas.

Förpackning

En förpackning innehåller en injektionsflaska innehållande koncentrat till infusionsvätska, lösning.

  • Förpackningsstorlek: 1 x 6 ml (60 mg)

  • Förpackningsstorlek: 1x5ml (50 mg)


Artikelnummer

  • Vnr: 192032 Cabazitaxel EVER Pharma 60 mg

  • Vnr: 483336 Cabazitaxel EVER Pharma 50 mg

ATC-kod
L01CD04

För mer information:

fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

Cabazitaxel 10mg.png

Observera att förpackningens utseende kan skilja sig åt bereonde på land.

bottom of page