top of page
Bupivacaine

Beredning

- 2,5 mg/m 5 ampuller x20 ml innehåller bupivakainhydroklorid (som monohydrat) motsvarande 50 mg vattenfri bupivakainhydroklorid.

- 5 mg/ml 5 ampuller x20 ml innehåller bupivakainhydroklorid (som monohydrat) motsvarande 100 mg vattenfri bupivakainhydroklorid.

 

Indikationer

Bupivacaine Noridem är avsett för:

  • Kirurgisk anestesi hos vuxna och barn över 12 års ålder

  • Akut smärtlindring hos vuxna, spädbarn och barn över 1 års ålder

  • Bupivacaine Noridem används för att skapa en långvarig lokalanestesi genom perkutan infiltration, intraartikulär blockad, perifer(a) nervblockad(er) och central neural blockad (kaudal eller epidural). Bupivacaine Noridem används också för smärtlindring under förlossning


Produktinformation

Bupivakainhydroklorid är ett långverkande lokalanestetikum av amidtyp med både anestetiska och analgetiska effekter. Vid höga doser ger det kirurgisk anestesi, medan lägre doser ger sensorisk blockad (analgesi) med begränsad mindre uttalad motorisk blockad.

 

Förvaring

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

 

Förpackning

Ampuller av polypropen om 5x 20 ml förpackade i kartonger.
Observera att förpackningens utseende kan skilja sig åt beroende på land.

Artikelnummer

2,5 mg/ml 5 ampuller x20 ml  vnr: 432066

5 mg/ml 5 ampuller x20 ml  vnr: 143113

 

ATC-kod

N01BB01

För mer information:

Bupivacine 220419.png
fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page