modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

• Jan 20, 2020

FrostPharma och Mälarplast lanserar nytt sortiment av doseringshjälpmedel i återvinningsbar bioplast som uppfyller de nya EU direktiven samt bidrar till att minska CO2-avtryck. FrostPharma och Mälarplast lanserar nu svensktillverkade doseringshjälpmedel i miljövänlig bioplast. Samtliga produkter som lanseras är livsmedelsgodkända, CE-märkta samt återvinningsbara. Byte från befintligt sortiment ligger i linje med de nya EU direktiven vilka innebär minskad användning av icke miljöanpassade engångsartiklar samt minskning av CO2-avtryck.

Produkter: • Doskopp Bioplast, 5–30 ml • Bioplast, 2–10 ml • Dosspruta Bioplast, 1–5 ml med anpassad flaskadapter • Dosspruta Bioplast, 1–5 ml med universal flaskadapter • Dosspruta Bioplast, 1 ml • Bioplast med lock, 25 ml • Urinbägare Bioplast med lock, 25 ml

Bioplast produkter från FrostPharma och Mälarplast: • Tillverkade av 100% återvinningsbar bioplast • Svenskproducerade för att kunna säkerställa kvalité • Anpassat efter nya EU-reglerna från 2018 • Tillverkas i Eskilstuna av Mälarplast AB vilket ger lägre CO2-avtryck gällande produktion och transport än motsvarande produkter från Kina-import • Produkterna levereras i en miljövänlig kartong utan onödiga plastpåsar och emballage.

”Varje år delas miljontals doseringshjälpmedel ut via apotek. Genom att byta ut befintligt sortiment till doseringshjälpmedel i återvinningsbar bioplast i miljökartonger, lokalt producerade i Sverige kan apoteken bidra till att uppfylla de nya EU-direktiven. Dessa innebär minskad användning av icke miljöanpassade engångsartiklar samt minskning av CO2-avtryck. Genom att tillhandahålla den typ av produkter hoppas vi kunna hjälpa apoteken att komma ett steg närmare sina miljömål och det märks på det stora intresset från olika apoteksaktörer.” säger Henrik Alfredsson på FrostPharma.

FrostPharma FrostPharma AB, med säte i Danderyd, Sverige, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av läkemedel i Norden. Vid frågor kontakta Henrik Alfredsson på +46 733 37 02 00 eller henrik.alfredsson@frostpharma.com

Mälarplast AB Mälarplast, Sveriges grönaste plastföretag, är en komplett leverantör av miljö- och kundanpassade plasttekniska lösningar.

• Jan 13, 2020

Din Pharma-partner i Europa! Tillsammans med det oberoende läkemedelsföretaget TwinPharma (Nederländerna) har FrostPharma nu gått samman i Your Pharma Partner in Europe Alliance. En enda kontakt ger möjligheten för andra företag att sälja sina produkter, genom FrostPharma och TwinPharma, till mer än 62 miljoner européer i 11 länder:

  1. Nederländerna, Belgien och Luxemburg

  2. Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island

  3. Estland, Lettland och Litauen

Utöver försäljningsfunktioner kan FrostPharma och TwinPharma hantera marknadstillträde (pris, återbetalning, sjukhusprotokoll), distribution och även registreringen för företaget som vill nå ut och sälja. Detta kan göras i alla 11 länder alternativt ett urval av dessa.

För mer information besök www.yourpharmapartner.eu eller skicka ett mail till info@frostpharma.com

FrostPharma AB, med säte i Danderyd, Sverige, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av läkemedel i Norden.

FrostPharma signerar marknadsförings- och distributionsavtal för Ucedane (Kargluminsyra) och Pheburane (Natriumfenylbutyrat) i Norden med Eurocept.

“Vi är glada att kunna erbjuda dessa specialistläkemedel som är livsviktiga för patienter med två sällsynta sjukdomar. Vårt mål är att kunna erbjuda vården kunskap om dessa sjukdomsområden samt två bra produkter, Ucedane och Pheburane, till ett konkurrensmässigt pris.” säger Henric Juserius, Business Unit Director.

UCEDANE är indicerat för behandling av hyperammonemi på grund av primär brist på N-acetylglutamatsyntas. Ucedane kan bidra till att eliminera kraftigt förhöjda ammoniaknivåer i plasma (ökat innehåll av ammoniak i blodet). Ammoniak är särskilt skadligt för hjärnan och kan, i allvarliga fall, leda till nedsatt medvetandenivå och koma. Sjukdomen kvarstår under den drabbade patientens hela livstid och behovet av denna behandling är därför livslångt. PHEBURANE är indicerat som adjuvant terapi vid långtidsbehandling av rubbningar i ureaomsättningen, innefattande brist på karbamylfosfatsyntetas, ornitintranskarbamylas eller argininsuccinatsyntetas. PHEBURANE innehåller den aktiva substansen natriumfenylbutyrat som används för att behandla patienter i alla åldrar med ureaomsättningssjukdomar. Dessa sällsynta sjukdomar beror på en brist på vissa leverenzymer som är nödvändiga för att utsöndrarestkväve i form av ammoniak.

Vi på ForstPharma vill göra det möjligt för barn och vuxna i Norden att få bästa möjliga läkemedelsbehandling där nuvarande behandlingsalternativ är bristfälliga. Vi tillhandahåller produkter som ger ett bättre liv för unga och vuxna patienter, underlättar för vårdpersonal samt skapar nytta för samhället.

För mer information kontakta: Henric Juserius +46 702 61 78 00 eller besök www.frostpharma.com