modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

FrostPharma signerar marknadsförings- och distributionsavtal för Ucedane (Kargluminsyra) och Pheburane (Natriumfenylbutyrat) i Norden med Eurocept.

“Vi är glada att kunna erbjuda dessa specialistläkemedel som är livsviktiga för patienter med två sällsynta sjukdomar. Vårt mål är att kunna erbjuda vården kunskap om dessa sjukdomsområden samt två bra produkter, Ucedane och Pheburane, till ett konkurrensmässigt pris.” säger Henric Juserius, Business Unit Director.

UCEDANE är indicerat för behandling av hyperammonemi på grund av primär brist på N-acetylglutamatsyntas. Ucedane kan bidra till att eliminera kraftigt förhöjda ammoniaknivåer i plasma (ökat innehåll av ammoniak i blodet). Ammoniak är särskilt skadligt för hjärnan och kan, i allvarliga fall, leda till nedsatt medvetandenivå och koma. Sjukdomen kvarstår under den drabbade patientens hela livstid och behovet av denna behandling är därför livslångt. PHEBURANE är indicerat som adjuvant terapi vid långtidsbehandling av rubbningar i ureaomsättningen, innefattande brist på karbamylfosfatsyntetas, ornitintranskarbamylas eller argininsuccinatsyntetas. PHEBURANE innehåller den aktiva substansen natriumfenylbutyrat som används för att behandla patienter i alla åldrar med ureaomsättningssjukdomar. Dessa sällsynta sjukdomar beror på en brist på vissa leverenzymer som är nödvändiga för att utsöndrarestkväve i form av ammoniak.

Vi på ForstPharma vill göra det möjligt för barn och vuxna i Norden att få bästa möjliga läkemedelsbehandling där nuvarande behandlingsalternativ är bristfälliga. Vi tillhandahåller produkter som ger ett bättre liv för unga och vuxna patienter, underlättar för vårdpersonal samt skapar nytta för samhället.

För mer information kontakta: Henric Juserius +46 702 61 78 00 eller besök www.frostpharma.com

• Jun 30, 2019

Efter 2,5 års verksamhet under namnet Anthrop Pharmaceuticals AB byter företaget nu namn till FrostPharma AB. Namnbytet medför inga förändringar i verksamheten.

FrostPharma är ett läkemedelsföretag som erbjuder läkemedel för barn och vuxna med speciella behov. Företaget specialiserar sig på att introducera, distribuera och marknadsföra läkemedel för nischade behov – läkemedel som ofta hamnar utanför de stora läkemedelsföretagens intresse. “Vi arbetar med att hitta läkemedel och läkemedelsnära produkter som har bättre effekt eller administreringssätt än de som redan finns på de nordiska marknaderna” säger FrostPharmas VD Clas Lindbergson.

Nytt namn, ny symbol “Med namnbytet vill vi tydliggöra vår nordiska närvaro och kompetens” säger Clas Lindbergson. “Även vår nya symbol illustrerar detta – en snöflinga som symboliserar Norden och samtidigt visar hur vi som samarbetspartner ger tillgång till samtliga fem nordiska länder.” Samma verksamhet Namnbytet föranleder inga förändringar i det framgångsrika arbete som företaget har etablerat de senaste åren. “Vår verksamhet, vår personal, vårt organisationsnummer och hela vår filosofi förblir densamma” understryker Clas Lindbergson. “Vi vill med namnbytet främst markera vår nordiska närvaro och utveckla verksamheten vidare därifrån.” För ytterligare information: Clas Lindbergson, VD FrostPharma AB Tel: 0706-58 11 80 clas.lindbergson@frostpharma.com  

• Mar 29, 2019 14:00 CET

Alkindi® är den första godkända beredningen av hydrokortison (den syntetiska versionen av kortisol) som är speciellt utformad för användning hos barn som lider av binjurebarksinsufficiens (BNI).

Anthrop Pharma signerar marknadsförings- och distributionsavtal för Alkindi® i Norden med Diurnal

Diurnal meddelar att man signerat ett exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal med Anthrop Pharmaceuticals AB gällande kommersialisering av Diurnals nya produkt, Alkindi® (hydrokortison-granulat i kapslar) i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

Alkindi® är den första godkända beredningen av hydrokortison (den syntetiska versionen av kortisol) som är speciellt utformad för användning hos barn som lider av binjurebarksinsufficiens (BNI), inkluderar även tillstånd medfött adrenal hyperplasi (CAH). I Norden uppskattar man att det finns cirka 490 barn som kan ha nytt av Alkindi. Alkindi kommer finnas tillgängligt under andra kvartalet 2019 i Norden.

Clas Lindbergson, VD för Anthrop Pharma, kommenterar: “Vi ser fram emot att göra Alkindi tillgänglig för barn som lider av binjureinsufficiens (BNI) i Norden. Eftersom det är den första och enda godkända hydrokortison som är speciellt utformad för användning hos barn med ett livshotande tillstånd, tror vi att Alkindi kan ge värde åt inte bara barnen utan också till vårdgivarna och vården.”

Fakta om Alkindi

Om Alkindi® (hydrokortison-granulat i kapslar som öppnas) Alkindi® är det första preparatet av hydrokortison som är speciellt utformad för användning hos barn som lider av pediatrisk binjurebarksinsufficiens (BNI). Alkindi® är en patenterad, oral, med omedelbar frisättning av formuleringen hydrokortisongranulat i kapslar (som öppnas) och detta möjliggör en korrekt åldersanpassad dosering hos barn. Denna terapi har potential att hjälpa unga patienter som är yngre än arton år och som lider av sjukdomar på grund av kortisolbrist inklusive pediatrisk BNI och medfödd adrenal hyperplasi (CAH). BNI kräver livslång behandling och Diurnals produktutveckling till kapslar har potential att avsevärt förbättra dessa unga patienters liv. Europeiska kommissionen har beviljat ett godkännande för försäljning av pediatrisk användning (PUMA) för Alkindi® som ersättningsbehandling av BNI hos spädbarn, barn och ungdomar (från födsel till <18 år) i Europa. Om pediatrisk binjurebarksinsufficiens (BNI) BNI är ett tillstånd som kännetecknas av brist på kortisol, ett väsentligt hormon som reglerar metabolismen och responsen på stress. De primära symtomen på BNI är kronisk trötthet och patienter är i riskzonen för binjurebarks kris och död om de inte får tillräcklig kortisolutbyte. Om Anthrop Anthrop Pharmaceuticals AB, med säte i Danderyd, Sverige, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischläkemedel och sjukhusinjektionsmedel i Norden. Anthrops mission är att hjälpa barn och vuxna i de nordiska länderna att få tillgång till bästa möjliga läkemedelsbehandling där det finns ett stort medicinskt behov. Vi arbetar in följande terapeutiska områden: endokrinologi, neurologi, anestesi, cystisk fibros och smärtlindring. För mer information om Anthrop, vänligen kontakta: Clas Lindbergson +46 706 58 11 80: www.anthroppharma.com. Om Diurnal Group plc Diurnal grundades 2004 och är ett brittiskt baserat specialty pharma-företag som utvecklar produkter av hög kvalitet för den globala marknaden för livslång behandling av kroniska endokrina tillstånd, inklusive medfödd adrenal hyperplasi och binjurebarksinsufficiens. Företaget fokuserar på kompetens och innovativa forskningsaktiviteter inom ”circadian-based” endokrinologi för att få fram nya produkter inom sällsynta och kroniska endokrina sjukdomar. För mer information om Diurnal, besök www.diurnal.co.uk

För mer information kontakta: Clas Lindbergson +46 706 58 11 80 eller besök www.anthroppharma.com. Anthrop Pharma är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischade läkemedel och sjukhusinjektabilia.


Kontakt

Frost i Europa

  • Instagram
  • Facebook
  • Linkedin - Grå Circle

FrostPharma AB | Berga Backe 2 | 182 53 Danderyd | +46 8-24 36 60 | info@frostpharma.com