modern Laptop

FROSTPHARMA MAGAZINE

Denna sida är för media och journalister

I början på 2020 upptäcktes ett nytt coronavirus (2019-nCoV) när den första personen att bli smittad befann sig i Wuhan i Kina. Misstankarna riktades mot en djurmarknad där man misstänkte att personen blivit smittad av djur som fanns på marknaden. Coronavirus är egentligen inte enbart ett virus, utan består av ett stort antal virus varav majoriteten återfinns hos olika djurarter. Det finns ett få antal coronavirus så som SARS och EMRS som har visat sig smittas mellan djur och människor. Coronavirus delas in i minst tre subgrupper vilka kallas alfa, beta och gamma. Av dessa tre är det alfa och beta som kan orsaka sjukdom hos människor. En del av de coronavirus som drabbar människor orsakar i många fall enbart enklare förkylningar och är faktiskt vanligt förekommande.

Symtom vid insjuknande av coronavirus (2019-nCoV):

 1. Feber

 2. Hosta

 3. Dyspné

De personer som insjuknat och fått allvarliga komplikationer är de som haft en redan bakomliggande sjukdom. Inkubationstiden för coronavirus är 2-14 dagar. (1)(2) Referenser: 1) Folkhälsomyndigheten 2) Doktorn.com

KÖP OXISKIN®PLUS HÄR!

Så minskar du smittrisken Smittan av coronavirus är luftburen, men sannolikt förekommer även kontaktsmitta via t ex händer. På grund av detta är det viktigt med god handhygien för att minska smittrisken.

Enligt EN-test 14478 visar OXISKIN®PLUS effekt på flertalet virus, däribland coronavirus. Väteperoxid är ett naturligt förekommande ämne i kroppen. Vissa vita blodkroppar kan utsöndra väteperoxid i kampen mot t ex bakterier. Oxiskin Plus (3% väteperoxid) har förmågan att avdöda nakna virus som coronavirus och appliceras precis som en handdesinfektion. Man sprayar rikligt in hela händerna, gnider in och låter lufttorka för att få ett effektivt skydd. Efter att Oxiskin Plus har utövat sin verkan är de luktfria kvarvarande resterna endast syre och vatten. Till skillnad mot sprit fås inte heller någon uttorkande effekt på huden, även vid frekvent användning.

Bildkälla: Scientific Animations (CC BY-SA 4.0)

Uppdaterad: 21 sep 2020

Vinterkräksjuka är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka i Sverige. Den kommer varje vinter och drabbar mellan 300 000 – 1 000 000 personer i alla åldrar. Perioden för vinterkräksjukan sträcker sig oftast från november till april. Viruset sprids särskilt bra från person till person under vinterhalvåret i miljöer där många är tillsammans, exempelvis på sjukhus, vårdhem, skolor, förskolor och dagis. Vinterkräksjuka kan spridas både vid direktkontakt, men också som luftburen smitta.

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus och är mycket smittsamt. Insjuknandet kommer oftast snabbt och symtomen utgörs främst av kräkningar, diarré, ont i magen, feber, huvudvärk, ont i kroppen och illamående. Det tar mellan 12 – 48 timmar från smittillfället till att sjukdomen bryter ut. För att bli sjuk krävs bara 10 – 100 viruspartiklar. En enda droppe från kräkning kan innehålla en miljon viruspartiklar och ett gram avföring från en sjuk person kan innehålla hundra miljarder, så det är inte svårt att förstå att det är lätt att bli smittad.

Vinterkräksjukan går i regel över inom 1 – 3 dygn. Den allmänna rekommendationen är att stanna hemma i en till två dagar efter att symptomen gått över för att inte smitta andra. Tyvärr är immuniteten (skyddet) kortvarigt efter genomgången infektion varför man kan, om oturen är framme, drabbas igen redan samma vintersäsong. Något vaccin finns inte.

KÖP OXISKIN®PLUS HÄR!

Så kan man minska smittrisken Om möjligt så ska man undvika nära kontakt med personer som misstänks ha drabbats av vinterkräksjuka. Självklart ska man inte laga mat till andra om man är eller nyss har varit magsjuk.

Det viktigaste för att undvika att smittas av vinterkräksjukan är att ha god handhygien. Händerna ska tvättas noga och omsorgsfullt med tvål och vatten. Då kan man rent mekaniskt avlägsna och skölja bort virus men även andra smittämnen. Detta är dock inte helt tillräckligt för att minska risken för att drabbas.

Calicivirus är ett virus som saknar ett skyddande hölje. Handsprit fungerar genom skada det hölje som omger många olika typer av virus. Alla sorters virus har inte detta skyddande hölje och då kan dessvärre inte handsprit utöva sin verkan och oskadliggöra dessa virus. Just därför kan inte handsprit avdöda calicivirus.

Väteperoxid är ett naturligt förekommande ämne i kroppen. Vissa vita blodkroppar kan utsöndra väteperoxid i kampen mot t ex bakterier.

OXISKIN®PLUS (väteperoxid, H2O2) i en 3% lösning, som sprayas på händerna, har i studier* visat sig vara ett säkert och mycket effektivt sätt att eliminera en lång rad olika smittämnen. Det kan även vid användning på händerna eliminera minst 99,99% av alla caliciviruspartiklar. Efter att OXISKIN®PLUS har utövat sin verkan är de luktfria kvarvarande resterna endast syre och vatten. Det finns inga rapporter om att calicivirus kan utveckla resistens mot OXISKIN®PLUS.

Till skillnad från sprit fås inte heller någon uttorkade effekt på huden, även vid frekvent användning.

Rolf Gustafson Infektionsläkare, docent


• Jan 28, 2020

FrostPharma lanserar OXISKIN®PLUS som handdesinfektion i en praktisk sprayflaska på 100ml. OXISKIN®PLUS innehåller unikt stabiliserad väteperoxid 3%, vilket stoppar calicivirus som orsakar vinterkräksjuka och har även effekt mot coronavirus.

OXISKIN®PLUS handdesinfektion ger ett effektivt skydd mot virus, bakterier och svamp. Enligt EN-test 14476 avdödar den calicivirus med >99,99% som orsakar vinterkräksjuka. EN-testet visar även effekt på flertalet andra virus inklusive Coronavirus, Rotavirus, Ebolavirus, Hepatit A, parvovirus och influensavirus.

OXISKIN®PLUS är luktfri, klibbar inte och torkar inte ut huden. Efter användning omvandlas OXISKIN®PLUS till syre och vatten. Den ger ett effektivt skydd samtidigt som den är skonsam mot både huden och miljön.

”Det är otroligt spännande att få lansera OXISKIN®PLUS som på ett effektivt sätt kan minska risken för vinterkräksjuka samt även visar effekt på flertal andra virus såsom Coronavirus. Vi har fått mycket positiv respons från infektionsläkare, vårdpersonal, apotekspersonal samt konsumenter då det inte finns någon liknande produkt på marknaden” säger FrostPharmas VD Clas Lindbergson.

OXISKIN®PLUS

 1. Effektivt skydd mot vinterkräksjuka (avdödar calicivirus >99,99%)

 2. Effektivt mot bakterier och flertalet virus däribland coronavirus

 3. Ingen lukt, smak eller färg

 4. Miljövänlig

 5. Ej brandfarlig

 6. Ej uttorkande vid frekvent användning

Se www.oxiskin.se för mer information

Snabbfakta om Calicivirus (vinterkräksjuka)

 1. Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus via avföringen eller genom kräkningar.

 2. Virus kan överleva länge och smitta från t ex textilier.

 3. Inkubationstiden är 12–48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

 4. Viruset kan spridas på olika sätt: via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten.

Snabbfakta om Coronavirus

 1. I början på året 2020 bekräftades ett nytt coronavirus (n2019-CoV) i Kina som kan smitta mellan människor.

 2. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

 3. Viruset orsakar luftvägsbesvär med feber och hosta. Allvarliga komplikationer har drabbat de med bakomliggande sjukdomar.

 4. Smittan är luftburen, men sannolikt förekommer även kontaktsmitta via t ex händer.

FrostPharma AB FrostPharma med säte i Danderyd, Sverige, är ett specialistläkemedelsföretag med fokus på att erbjuda läkemedelsalternativ för barn och vuxna med speciella behov och är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av läkemedel i Norden. Vid frågor, vänligen kontakta Clas Lindbergson på +46 706 581 180 eller clas.lindbergson@frostpharma.com

Kontakt

Frost i Europa

 • Instagram
 • Facebook
 • Linkedin - Grå Circle

FrostPharma AB | Berga Backe 2 | 182 53 Danderyd | +46 8-24 36 60 | info@frostpharma.com