top of page
Alkindi

Hydrokortison

Beredning 

Granulat i kapslar för öppning. Granulerna är vita till benvita och finns i en transparent färglös (storlek 00el) hård kapsel.
 

 • Alkindi 0,5 mg granulat i kapslar för öppning
  Kapseln är märkt med "INF-0.5" med rött bläck.

 • Alkindi 1 mg granulat i kapslar för öppning
  Kapseln är märkt med "INF-1.0" med blått bläck.

 • Alkindi 2 mg granulat i kapslar för öppning
  Kapseln är märkt med "INF-2.0" med grönt bläck.

 • Alkindi 5 mg granulat i kapslar för öppning
  Kapseln är märkt med "INF-5.0" med grått bläck

Indikationer

Ersättningsterapi av binjureinsufficiens hos spädbarn, barn och ungdomar (från födsel till <18 år). 4.2 Dosering och administreringssätt.

Produktinformation

Alkindi är ett hydrokortisonpreparat med omedelbar frisättning som har utformats speciellt för att tillgodose doseringsbehovet med binjurinsufficiens för vilka inga licensierade, barnvänliga produkter finns i Europa eller i USA. För närvarande blandar (maler) apotekare ofta hydrokortison-tabletter till ett fint pulver och bereder det i enskilda kapslar eller påsar för att uppnå de lägre doser som krävs för barn. Denna sammansättning är mycket varierande och resulterar ofta i felaktig dosering. Alkindi tillverkas med kommersiellt beprövad teknik i fyra doser: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 5 mg, för att ge kliniker maximal flexibilitet när det gäller att skräddarsy behandlingen efter barnet. Smak-maskerande hjälpämnen som är godtagbara för pediatrisk användning eliminerar den bittra smaken av hydrokortison, vilket potentiellt ökar efterlevnaden. Alkindi har en hållbarhetstid på över två år som är betydligt längre än existerande olicensierade hydrokortisonprodukter.

1.  Alkindi Summary of Product Characteristics 2. Neumann et al 2017  Quality of compounded hydrocortisone capsules used in the treatment of children.  European Journal of Endocrinology 177, 239–242

Artikelnummer

Alkindi 0,5 mg: 512821

Alkindi 1,0 mg: 497083

Alkindi 2,0 mg: 467473

Alkindi 5,0 mg: 582671

ATC-kod 

H02AB09

För mer information:

4.jpg
2.jpg
1.jpg
3.jpg
fass_edited.jpg

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page