top of page
Adrenalin Bradex

Adrenalin

Beredning  
Injektionsvätska. Färglös, klar lösning med pH 2.5 – 3.5.


Indikationer
Hjärt-lungräddning. Akut anafylaxi. 

Produktinformation
Adrenalin är ett naturligt förekommande katekolamin som utsöndras av binjuren som svar på fysisk ansträngning eller stress.

 

Genom alfa-adrenerg stimulering utövar adrenalin en kraftfull vasokonstriktiv effekt. Denna effekt motverkar vasodilatation och vaskulär permeabilitet, vilket kan leda till förlust av intravaskulär volym och hypotoni, vilket är de viktigaste farmakotoxikologiska effekterna av anafylaktisk chock.

 

Genom att stimulera beta-adrenerga receptorer i lungorna utövar adrenalin en kraftfull bronkdilaterande effekt. Adrenalin lindrar också klåda, urtikaria och angioödem i samband med anafylaxi.


Artikelnummer
552728

ATC-kod 
C01CA24

 

 

För mer information: 
 

C

fass_edited.jpg
Adrenalin Bradex  220517.png

Sidan uppdaterades senast 2020-09-21

bottom of page